tính dùm nguyên hàm

Đánh giá chủ đề:
  • 1 Vote(s) - Trung bình 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
tính dùm nguyên hàm
#1
[Image: gif.latex?%5Cint%20xsin%5E%7B3%7Dxdx]

Chủ đề liên quan...
Phương pháp tính tích phân ôn thi đại học năm 2014
Phương Pháp Tính Tích Phân Luyện Thi Đại Học Năm 2012-2013
Tính giúp tích phân hay
TÓM TẮT CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN VÀ CÁC ỨNG DỤNG
Các Dạng Toán Về Tính Tích Phân Hàm Số Hữu Tỉ Hay
Một Số Phương Pháp Tính Nguyên Hàm
Trả lời
#2
Ta có
[Image: gif.latex?%5Cint%20xsin%5E%7B3%7Dx%3D%5C....sinxdx%3D]
[Image: gif.latex?%3D%5Cint%20%28xsinx-xcos%5E%7...%7Dxsinxdx]
Tính
[Image: gif.latex?I%3D%5Cint%20xsinxdx] dễ rùi
Tính
[Image: gif.latex?J%3D%5Cint%20xcos%5E%7B2%7Dxsinxdx]
Đặt
[Image: gif.latex?%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Bmatrix...D%5Cright.]
Trích dẫn:
Chú ý
Nếu [Image: gif.latex?dv%3Dcos%5E%7B2%7Dxsinxdx] thì v là nguyên hàm của [Image: gif.latex?cos%5E%7B2%7Dxsinx] do vậy để tính v? ta làm như sau:
Ta có
 [Image: gif.latex?v%3D%5Cint%20cos%5E%7B2%7Dxsinxdx]
Đặt [Image: gif.latex?t%3Dcosx%5CRightarrow%20dt%3D-sinxdx]
Nên
[Image: gif.latex?v%3D-%5Cint%20t%5E%7B2%7Ddt%3D...7Dx+C]
Ta chọn
[Image: gif.latex?v%3D-%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7Dcos%5E%7B3%7Dx]

Suy ra

[Image: gif.latex?J%3D-%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7Dxcos...%7B3%7Dxdx]
Tính
[Image: gif.latex?K%3D%5Cint%20cos%5E%7B3%7Dxdx%...9cosxdx%3D]
[Image: gif.latex?%5Cint%20cosxdx-%5Cint%20sin%5...7Dx+C]
Đến đây thay vào là xong Wink
 
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách