Diễn Đàn Toán Luyện Thi Đại Học, Toán 12, 11, 10 - Báo cáo điểm danh tiếng cho Admin

Báo cáo điểm danh tiếng cho Admin
Tóm tắt
Admin
(Administrator)

Số danh tiếng hiện có: 30

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 30
  Tích cực Bình thường Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Tất cả thời gian 30 0 0
Lời bình luận
anhkiet ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 28-05-2017, 09:48 AM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Giải phương trình lượng giác

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
noinaocungden ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 17-12-2014, 12:36 PM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Những điểm mới nhất về nộp hồ sơ đăng ký dự thi năm 2015

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
cuncon ( 15 ) - Cập nhật lần cuối 10-12-2014, 09:42 PM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Giải phương trình vô tỷ bằng cách đặt ẩn phụ

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
TrucLinh ( 4 ) - Cập nhật lần cuối 09-12-2014, 11:21 PM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Giải giùm cái hệ này

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
TrucLinh ( 4 ) - Cập nhật lần cuối 09-12-2014, 11:19 PM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Giải giùm bài hình học phẳng

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
TrucLinh ( 4 ) - Cập nhật lần cuối 08-12-2014, 12:47 PM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Một số phương pháp giải hệ bằng bất đẳng thức

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
TrucLinh ( 4 ) - Cập nhật lần cuối 06-12-2014, 01:17 PM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Luyện Thi Đại Học Phương Trình Lượng Giác Năm 2012-2013

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
cuncon ( 15 ) - Cập nhật lần cuối 06-12-2014, 11:55 AM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Tổng hợp Số Tài Liệu Về Nhi Thức Niu Tơn Và Tỏ Hợp Xác Suất

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
cuncon ( 15 ) - Cập nhật lần cuối 06-12-2014, 11:54 AM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Tổng hợp Số Tài Liệu Về Nhi Thức Niu Tơn Và Tỏ Hợp Xác Suất

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
cuncon ( 15 ) - Cập nhật lần cuối 06-12-2014, 11:53 AM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc Gia Năm 2015

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
cuncon ( 15 ) - Cập nhật lần cuối 02-12-2014, 09:03 PM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Giải phương trình vô tỷ bằng cách đưa về dạng cơ bản

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
kieutuyet ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 11-04-2014, 10:21 PM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Cách cài đặt phần mềm giả lập máy tính Casio FX 570 VN Plus đơn giản nhất.

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
kieutuyet ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 11-04-2014, 10:14 PM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Kiến thức hình học từ lớp 9 đến lớp 12

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
kieutuyet ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 06-04-2014, 10:07 PM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Chuyên đề số phức rất hay luyện thi đại học cao đẳng năm 2013

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
kieutuyet ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 06-04-2014, 10:03 PM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Phương pháp giải các bài toán về giới hạn của dãy số, hàm số

Tích cực (+1): Very goo