• 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tổng hợp Số Tài Liệu Về Nhi Thức Niu Tơn Và Tỏ Hợp Xác Suất

#1
HeartHeart
1. Tuyển Tập Các Bài Toán Đại Số Tổ Hợp Nhị Thức Niu-Tơn

http://toancapba.net/vi/news/Toan-lop-11/Tuyen-Tap-Cac-Bai-Toan-Dai-So-To-Hop-Nhi-Thuc-Niu-Ton-Co-Loi-Giai-File-Word-213/

2. Bài Tập Đại Số Tổ Hợp, Xác Suất, Nhị Thức Niu-Tơn Có Đáp Án

http://toancapba.net/vi/news/Toan-lop-11/Bai-Tap-Dai-So-To-Hop-Xac-Suat-Nhi-Thuc-Niu-Ton-Co-Dap-An-File-word-45/

3. Chuyên Đề Tổ Hợp, Xác Suất, Nhị Thưc NiuTơn

http://toancapba.net/vi/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/Chuyen-De-To-Hop-Xac-Suat-Nhi-Thuc-NiuTon-130/

AngryAngry
Trả lời
Đã like:

#2
Mấy năm trở lại đây phần xác suất trong thi ĐH cũng không quá khó.
Trả lời
Đã like:

#3
Trả lời
Đã like:

#4
Trích dẫn: 
Trả lời
Đã like:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách


  Theme © 2014 iAndrew  
Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2014 MyBB Group.