Bài Viết http://toancapba.net/news/ vi Wed, 8 Nov 2017 02:11:09 GMT Wed, 8 Nov 2017 02:11:09 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết http://toancapba.net/news/ 144 13 Bài tập trắc nghiệm chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và lôgarit-giải tích lớp 12 có đáp án http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/Bai-tap-trac-nghiem-chuong-2-Ham-so-luy-thua-ham-so-mu-va-logarit-giai-tich-lop-12-co-dap-an-487/ Bài tập trắc nghiệm chương 2: Hàm số lũy thùa, hàm số mũ và lôgarit-giải tích lớp 12 có đáp án được viết dưới dạng word gồm 19 trang với các chủ đề: BIẾN ĐỔI LŨY THỪA; BIẾN ĐỔI LÔGARIT; TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ LÔGARIT; ĐẠO HÀM HÀM SỐ MŨ & LÔGARIT; TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ MŨ Và LÔGA; ĐỒ THỊ HÀM SỐ MŨ & LÔGARIT; PHƯƠNG TRÌNH-BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ; PHƯƠNG TRÌNH-BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT. Các bạn tải về theo link dưới.]]> Wed, 8 Nov 2017 02:11:09 GMT 250 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện hình học không gian lớp 12- có đáp án http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/250-cau-trac-nghiem-the-tich-khoi-da-dien-hinh-hoc-khong-gian-lop-12-co-dap-an-486/ Dưới đây là chuyên đề hình học không gian lớp 12 bao gồm các phần: Tóm tắt kiến thức cơ bản, câu hỏi trắc nghiệm theo từng chủ đề: Thể tích khối chóp, thể tích khối nón, khối trụ và thể tích khối cầu. Tài liệu được viết dưới dạng word gồm 225 câu trắc nghiệm và 38 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Mon, 16 Oct 2017 07:10:02 GMT 44 Câu hỏi trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số luyện thi THPT Quốc gia http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/44-Cau-hoi-trac-nghiem-tiep-tuyen-cua-do-thi-ham-so-luyen-thi-THPT-Quoc-gia-485/ Dưới đây là 44 câu hỏi trắc nghiệm về tiếp tuyến của đồ thị hàm số luyện thi THPT Quốc gia. Tài liệu được viết dưới dạng word gồm 4 trang. Các bạn có thể tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sat, 14 Oct 2017 13:10:37 GMT Tổng hợp 20 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 giải tích 12-Trắc nghiệm http://toancapba.net/news/Toan-lop-12/Tong-hop-20-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-1-giai-tich-12-Trac-nghiem-484/ Dưới đây là 20 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Giải tích lớp 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số có đáp án. Đề kiểm tra được tổng hợp từ các trường THPT trên toàn quốc và được viết dưới dạng word bao gồm 52 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 13 Oct 2017 04:10:26 GMT 20 đề kiểm tra 1 tiết chương 1-Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác giải tích 11 http://toancapba.net/news/Toan-lop-11/20-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-1-Ham-so-luong-giac-va-phuong-trinh-luong-giac-giai-tich-11-483/ Toancapba.Net giới thiệu đến các bạn 20 đề kiểm tra 1 tiết chương I: Hàm số lượng giác và phương trình-giải tích lớp 11. Các đề kiểm tra 1 tiết được viết dưới dạng trắc nghiệm và tự luận bao gồm 46 trang word. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Thu, 12 Oct 2017 14:10:12 GMT Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số luyện thi THPT Quốc Gia http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/Bai-tap-trac-nghiem-nhan-dang-do-thi-ham-so-luyen-thi-THPT-Quoc-Gia-482/ Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số gồm các chủ đề: Nhận dạng đồ thị hàm số bậc ba, hàm số trùng phương, hàm số bậc nhất trên bậc nhất nhằm cung cấp cho các bạn các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao dùng để kiểm tra và luyện thi THPT Quốc gia. Bài tập được viết dưới dạng word gồm 55 câu trắc nghiệm và 12 trang. Các bạn có thể tải về ở link dưới.]]> Sat, 30 Sep 2017 07:09:14 GMT Trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/Trac-nghiem-su-tuong-giao-giua-hai-do-thi-481/ Toancapba xin giới thiệu đến các bạn bài tập trắc nghiệm gồm 40 câu về sự tương giao giữa hai đồ. Các câu hỏi bao gồm: Biện luận số nghiệm của phương trình thông qua đồ thị và biện luận số giao điểm giữa hai đồ thị thông qua phương trình hoành độ giao điểm. Tài liệu được viết dưới dạng word. Các bạn có thể download ở dưới.]]> Wed, 20 Sep 2017 05:09:54 GMT Bài tập trắc nghiệm giải tích 12 chương I khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số có đáp án http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-tap-trac-nghiem-chuong-khao-sat-su-bien-thien-va-ve-do-thi-ham-so-co-dap-an-480/ Toancapba.net giới thiệu đến các bạn bài tập trắc nghiệm chương I giải tích lớp 12 có đáp án bao gồm các chủ đề: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số, cực trị của hàm số, tiệm cận của đồ thị hàm số, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số, đồ thị và các bài toán liên quan. Bài tập trắc nghiệm này được biên soạn bởi thầy giáo Trần Thái Bình trường THPT Nguyễn Chí Thanh tỉnh Tây Ninh và viết dưới dạng word gồm 20 trang. Các bạn tải về theo link dưới.]]> Fri, 15 Sep 2017 15:09:04 GMT 68 câu trắc nghiệm chuyên đề tiệm cận của đồ thị hàm số luyện thi THPT Quốc gia http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/68-cau-trac-nghiem-chuyen-de-tiem-can-cua-do-thi-ham-so-luyen-thi-THPT-Quoc-gia-479/ Tiệm cận của đồ thị hàm số là một trong các câu hỏi trong đề thi THPT Quốc gia cũng như trong các đề kiểm tra. Vì vậy nó không thể thiếu trong các bài luyện thi của các thí sinh. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn tài liệu "Tiệm cận của đồ thị hàm số" được viết dưới dạng trắc nghiệm file word bao gồm 68 câu. Các bạn tải về ở link dưới.]]> Wed, 30 Aug 2017 15:08:44 GMT 162 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số http://toancapba.net/news/Luyen-thi-theo-chuyen-de/162-cau-hoi-trac-nghiem-chuyen-de-gia-tri-lon-nhat-va-gia-tri-nho-nhat-cua-ham-so-478/ Dưới đây là 162 câu hỏi trắc nghiệm khách quan chuyên đề giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số nằm trong chương trình giải tích lớp 12. Chuyên đề này dùng để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia và được sưu tầm và biên soạn dưới dạng file word gồm 11 trang. Các bạn tải về ở dưới.]]> Tue, 29 Aug 2017 08:08:30 GMT 127 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề cực trị của hàm số luyện thi THPT Quốc gia http://toancapba.net/news/Toan-lop-12/127-cau-hoi-trac-nghiem-chuyen-de-cuc-tri-cua-ham-so-luyen-thi-THPT-Quoc-gia-477/ Dưới đây là 127 câu trắc nghiệm toán giải tích 12 chuyên đề: Cực trị của hàm số. Tài liệu dùng để luyện thi THPT Quốc gia và được sưu tầm dưới dạng file word bao gồm 11 trang. Các bạn có thể tải về ở phía dưới.]]> Tue, 29 Aug 2017 02:08:04 GMT Trắc nghiệm chuyên đề tính đơn điệu của hàm số 105 câu trắc nghiệm http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/Trac-nghiem-chuyen-de-tinh-don-dieu-cua-ham-so-105-cau-trac-nghiem-476/ Bài tập trắc nghiệm phần tính đơn điệu của hàm số bao gồm 105 câu được sưu tầm và viết dưới dạng word. Tài liệu dùng để giảng dạy và luyện thi THPT Quốc gia sắp đến.]]> Sat, 26 Aug 2017 09:08:07 GMT Bài tập trắc nghiệm toán 12 học kì 1 http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/Bai-tap-trac-nghiem-tinh-don-dieu-cua-ham-so-bac-ba-475/ ]]> Mon, 21 Aug 2017 13:08:28 GMT Một số phương pháp giải hệ phương trình bằng cách quy về dạng f(u) = f(v) http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/Mot-so-phuong-phap-giai-he-phuong-trinh-bang-cach-quy-ve-dang-f-u-f-v-474/ Tài liệu này sẽ cung cấp cho các bạn đã học về đạo hàm có thêm một số kỹ năng cơ bản, phương pháp giải một số dạng bài toán liên quan đến hệ phương trình có thể đưa về dạng f(u) = f(v). Các bạn thông hiểu và trình bày bài toán đúng trình tự, đúng logic, không mắc sai lầm khi làm bài tập. Hy vọng tài liệu nhỏ này sẽ giúp các các bạn có cơ sở cũng như phương pháp giải một số bài toán không dễ trong các đề thi đại học, THPT Quốc gia và các đề thi học sinh giỏi một cách có hiệu quả.]]> Wed, 14 Oct 2015 12:10:44 GMT 20 đề thi thử TNTHPT môn toán năm 2015 rất hay có đáp án http://toancapba.net/news/Luyen-thi-theo-bo-de/20-de-thi-thu-TNTHPT-mon-toan-nam-2015-rat-hay-co-dap-an-473/ Dưới đây là 20 đề thi thử TNTHPT, đại học năm 2015 có đáp án chi tiết. Các đề thi này được tổng hợp từ nhiều nguồn gồm 117 trang. Các bạn tải về theo đường dẫn dưới.]]> Wed, 11 Mar 2015 14:03:27 GMT 14 đề thi thử đại học năm 2015 có đáp án chi tiết http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/14-de-thi-thu-dai-hoc-nam-2015-co-dap-an-chi-tiet-472/ Dưới đây là 14 đề thi thử đại học, thi thử tốt nghiệp THPT năm 2015 có đáp án. Bộ đề này được tổng hợp dưới dạng PDF gồm 81 trang và được tổng hợp từ nhiều trường THPT chuyên và không chuyên trên toàn quốc. Các bạn tải về theo link sau.]]> Fri, 13 Feb 2015 05:02:48 GMT Đề thi thử đại học năm 2015 có đáp án chi tiết http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/De-thi-thu-dai-hoc-nam-2015-co-dap-an-chi-tiet-471/ Dưới đây là đề thi thử đại học môn toán năm 2015 được biên soạn theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia của bộ và đào tạo. Đề thi có đáp án chi tiết này được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn - Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam.]]> Sat, 22 Nov 2014 12:11:20 GMT Chuyên đề hình học phẳng Oxy rất hay http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/Chuyen-de-hinh-hoc-phang-Oxy-rat-hay-470/ Dưới đây là chuyên đề hình học phẳng Oxy rất hay và được biên soạn rất công phu gồm 83 trang. Bao gồm các dạng toán bám sát chương trình thi đại học cao đẳng của bộ giáo dục và đào tạo như: Thiết lập phương trình đường thẳng, khoảng cách và góc, phương trình đường tròn, xác định tọa độ của điểm liên quan đến tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình thang, hình bình hành….]]> Sat, 13 Sep 2014 10:09:50 GMT Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2015 http://toancapba.net/news/Toan-lop-12/Cach-tinh-diem-thi-tot-nghiep-THPT-nam-2015-469/ Theo Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT, cách tính điểm để xét tốt nghiệp năm 2015 vẫn giữ nguyên như năm 2014.]]> Sat, 13 Sep 2014 06:09:03 GMT Đề thi đại học môn toán từ năm 2002 đến năm 2014 và đáp án http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/De-thi-dai-hoc-mon-toan-tu-nam-2002-den-nam-2014-va-dap-an-468/ Dưới đây là đề thi và đáp án môn toán các khối A, A1, B, D từ năm 2002 đến năm 2014. Bộ đề thi này gồm 260 trang. Các bạn download theo link dưới.]]> Thu, 28 Aug 2014 11:08:08 GMT Đề thi đại học môn toán khối a, a1 năm 2014 http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/De-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-nam-2014-467/ Sat, 23 Aug 2014 15:08:00 GMT Đề thi thử đại học môn toán lần 1 THPT Công Nghiệp Việt Trì năm 2014 có đáp án http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/De-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-lan-1-THPT-Cong-Nghiep-Viet-Tri-nam-2014-co-dap-an-466/ Dưới đây là đề thi thử đại học môn toán lần 1 THPT Công Nghiệp Việt Trì năm 2014 có đáp án. Dành cho các khối A và A1. Được viết dưới dạng pdf. Các bạn tải về ở phần dưới.]]> Sat, 5 Apr 2014 13:04:21 GMT Luyện thi đại học môn toán tập 2 http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/Luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-tap-2-465/ Tài liệu ôn thi đại học môn toán tập 2 bao gồm các chuyên đề: phương trình, bất phương trình, hệ phương trình mũ và lôgarit, tích phân và ứng dụng, hình học không gian, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và chứng minh bất dẳng thức, hình học giải tích trong mặt phẳng và trong không gian, ba đường cônic, các bài toán về số phức, nhị thức Niu-Tơn và ứng dụng, các bài toán về đếm và số cách chọn tổ hợp. Tài liệu này được viết dưới dạng pdf gồm 339 trang.]]> Fri, 21 Feb 2014 08:02:27 GMT Luyện thi đại học môn toán tập 1 http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/Luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-tap-1-464/ Dưới đây là tài liệu luyện thi đại học môn toán tập 1 bao gồm các chuyên đề: khảo sát hàm số và các bài toán liên quan, điều kiện để phương trình và hệ có nghiệm, phương trình lượng giác, phương trình và bất phương trình vô tỷ, hệ phương trình. Tài liệu này được viết dưới dạng pdf gồm 402 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 21 Feb 2014 07:02:23 GMT Chuyên đề tích phân luyện thi đại học năm 2014 có lời giải chi tiết http://toancapba.net/news/Luyen-thi-theo-chuyen-de/Chuyen-de-tich-phan-luyen-thi-dai-hoc-nam-2014-co-loi-giai-chi-tiet-463/ Tích phân là một câu thường bắt buộc trong các kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng cũng như các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông của nước nhà. Mục đích cung cấp cho các bạn một tài liệu có hệ thống và đầy đủ để các bạn có thể tự học. ToanCapBa.Net xin dưới thiệu đến các bạn chuyên đề tích phân luyện thi đại học năm 2014.]]> Wed, 12 Feb 2014 14:02:55 GMT Một số đề thi thử đại học môn toán trường THPT chuyên Trần Phú có đáp-file word http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/Mot-so-de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-truong-THPT-chuyen-Tran-Phu-nam-co-dap-file-word-433/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn 2 đề thi thử đại học năm có đáp án của trường THPT chuyên Trần Phú. Đề thi được viết dưới dạng word gồm 12 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Tue, 11 Feb 2014 17:02:00 GMT 8 đề thi thử đại học môn toán năm 2013 có đáp án của các trường chuyên http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/8-de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-nam-2013-co-dap-an-cua-cac-truong-chuyen-429/ ToanCapBa.Net giới thiệu đến các bạn 8 đề thi thử đại học có đáp án môn toán năm 2013 của các trường chuyên như: Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT Chuyên Tiền Giang. Các đề thi này được viết dưới dạng file PDF gồm 29 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới nhé.]]> Sun, 2 Feb 2014 11:02:00 GMT Toán học hỗ trợ Philippines sau bão http://toancapba.net/news/Toan-lop-12/Toan-hoc-ho-tro-Philippines-sau-bao-460/ Một nhà khoa học người Mỹ cho biết toán học và khoa học hậu cần đang giúp cho nỗ lực cứu trợ sau khi cơn bão Haiyan tràn qua Philippines.]]> Tue, 19 Nov 2013 13:11:32 GMT Chuyên đề khảo sát hàm số LTĐH năm 2013-2014 http://toancapba.net/news/Toan-Luyen-Thi-Dai-Hoc/Chuyen-de-khao-sat-ham-so-LTDH-nam-2013-2014-456/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn chuyên đề khảo sát rất hay và đầy đủ dùng để ôn thi đại học năm 2014. Trong chuyên đề này có tóm tắt các kiến thức cơ bản và các ví dụ minh họa nâng cao có lời giải chi tiết cùng với các đề thi đại học từ năm 2013 trở về trước. Nội dung của chuyên đề này gồm các chủ đề sau: Tính đơn điệu của hàm số, cực trị của hàm số, tiệm cận của đồ thị hàm số, bài toán tương giao của hai đường, tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Chuyên đề này được được biên soạn và tổng hợp bởi thầy giáo: Nguyễn Anh Tuấn - Trường THPT Nguyễn Thái Bình - Tỉnh Quảng Nam và được viết dưới dạng word gồm 82 trang. Trong quá trình biên soạn và tổng hợp không tránh khỏi sai sót, mong các bạn góp ý qua mail: ToanCapBa.Net@gmail.com. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Mon, 30 Sep 2013 06:09:00 GMT Bài tập phương trình lượng giác nâng cao http://toancapba.net/news/Toan-lop-11/Bai-tap-phuong-trinh-luong-giac-nang-cao-459/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn bài tập phương trình lượng giác cơ bản và nâng cao có tóm tắc các kiến thức, công thức lượng giác. Trong tài liệu này các bài tập được phân theo các dạng như: Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác; phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx; phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx và cosx; phương trình đối xứng đối với sinx và cosx và các phương trình lượng giác khác. Bài tập này được viết dưới dạng word gồm 10 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Tue, 17 Sep 2013 14:09:26 GMT