Bài Viết - Đề kiểm tra 1 tiết http://toancapba.net/news/Bai-kiem-tra-1-tiet/ vi Fri, 13 Oct 2017 04:10:26 GMT Fri, 13 Oct 2017 04:10:26 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - Đề kiểm tra 1 tiết http://toancapba.net/news/Bai-kiem-tra-1-tiet/ 144 13 Tổng hợp 20 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 giải tích 12-Trắc nghiệm http://toancapba.net/news/Bai-kiem-tra-1-tiet/Tong-hop-20-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-1-giai-tich-12-Trac-nghiem-484/ Dưới đây là 20 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Giải tích lớp 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số có đáp án. Đề kiểm tra được tổng hợp từ các trường THPT trên toàn quốc và được viết dưới dạng word bao gồm 52 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 13 Oct 2017 04:10:26 GMT Tổng Hợp 35 ĐỀ Kiểm Tra Một Tiết Chương 4 - Số Phức - Giải Tích 12 Có Đáp Án - File Word http://toancapba.net/news/Bai-kiem-tra-1-tiet/Tong-Hop-35-DE-Kiem-Tra-Mot-Tiet-Chuong-4-So-Phuc-Giai-Tich-12-Co-Dap-An-File-Word-159/ Đây là tổng hợp 35 đề kiểm tra một tiết của nhiều trường THPT gồm cả kiểm tra cho chương trình nâng cao và cơ bản rất hay. Trong đó có 10 đề kiểm tra có đáp án và 25 đề kiểm tra bạn đọc tự làm. ToanCapBa.Net xin giới thiệu để các em học sinh lớp 12 và các thầy cô giáo cùng tham khảo.]]> Tue, 31 Jul 2012 04:07:56 GMT Tổng Hợp 15 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 12 Chương III -Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian - Có Đáp Án (File Word). http://toancapba.net/news/Bai-kiem-tra-1-tiet/Tong-Hop-15-De-Kiem-Tra-1-Tiet-Hinh-Hoc-12-Chuong-III-Phuong-Phap-Toa-Do-Trong-Khong-Gian-Co-Dap-An-File-Word-78/ Đây là tổng hợp của 15 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 - Phương pháp tọa độ trong không gian - Hình học 12 có đáp án. Bộ đề kiểm tra này được viết duới dang file word gồm 27 trang. ToancapBa.Net giới thiệu cùng học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.]]> Mon, 16 Jul 2012 02:07:34 GMT Tổng Hợp 20 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 12 Chương I - Khối Đa Diện Và Thể Tích - Có Đáp Án (File Word). http://toancapba.net/news/Bai-kiem-tra-1-tiet/Tong-Hop-20-De-Kiem-Tra-1-Tiet-Hinh-Hoc-12-Chuong-I-Khoi-Da-Dien-Va-The-Tich-Co-Dap-An-File-Word-74/ Đây là bộ đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 12 chương 1 - Khối Đa Diện Và Thể Tích - Có Đáp Án. Bộ đề gồm có 20 đề kiểm tra được biên soạn dưới dạng file word gồm 50 trang. Chúng tôi tin rằng với bộ đề kiểm tra này các bạn có thể nắm được các dạng cơ bản của đề kiểm tra 1 tiết chương 1 này. Các bạn tải về theo đường dẫn ở dưới.]]> Sat, 14 Jul 2012 15:07:54 GMT Tổng Hợp 30 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 3 - Giải Tích Lớp 12 - Chương Nguyên Hàm Tích Phân Và Ứng Dụng Có Đáp án( File word) http://toancapba.net/news/Bai-kiem-tra-1-tiet/Tong-Hop-30-De-Kiem-Tra-1-Tiet-Chuong-3-Giai-Tich-Lop-12-Chuong-Nguyen-Ham-Tich-Phan-Va-Ung-Dung-Co-Dap-an-File-word-73/ Đây là tổng hợp 30 đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 3 - Chương nguyên hàm tích phân và ứng dụng. Bộ đề được viết dưới dạng file word và có đáp án. Bạn đọc có thể chỉnh sữa tùy ý. Toancapba.net giới thiệu cùng bạn đọc.]]> Sat, 14 Jul 2012 11:07:19 GMT Tổng Hợp Một Số Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương II - Giải Tích Lớp 12 - Chương Hàm Số Lũy Thừa, Mũ Và LooGarit (File Word) http://toancapba.net/news/Bai-kiem-tra-1-tiet/Tong-Hop-Mot-So-De-Kiem-Tra-1-Tiet-Chuong-II-Giai-Tich-Lop-12-Chuong-Ham-So-Luy-Thua-Mu-Va-LooGarit-File-Word-72/ Sat, 14 Jul 2012 09:07:16 GMT