Bài Viết - Chuyên đề bất đẳng thức http://toancapba.net/news/Chuyen-de-bat-dang-thuc/ vi Mon, 12 Aug 2013 06:08:23 GMT Mon, 12 Aug 2013 06:08:23 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - Chuyên đề bất đẳng thức http://toancapba.net/news/Chuyen-de-bat-dang-thuc/ 144 13 MỘT SỐ KỸ THUẬT SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY VÀ BẤT ĐẲNG THỨC BUNYAKOVSKI http://toancapba.net/news/Chuyen-de-bat-dang-thuc/MOT-SO-KY-THUAT-SU-DUNG-BAT-DANG-THUC-CAUCHY-VA-BAT-DANG-THUC-BUNYAKOVSKI-452/ Để chứng minh một bất đẳng thức ngoài cách áp dụng các bất đẳng đã có, ta có thể dùng các kỹ thuật sau: quy tắc song hành, quy tắc dấu bằng, quy tắc về tính đồng thời của dấu bằng, quy tắc biên, quy tắc đối xứng trong các bất đẳng thức Cô-si và Bunhiacôpxki. Vậy cách sử dụng các quy tắc này như thế nào, các bạn tìm hiểu trong tài liệu "MỘT SỐ KỸ THUẬT SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY VÀ BẤT ĐẲNG THỨC BUNYAKOVSKI". Đây là một tài liệu rất hay và đầy đủ. Tài liệu này được viết dưới dạng word gồm 63 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Mon, 12 Aug 2013 06:08:23 GMT SKKN-Phương pháp chọn dấu bằng trong bất đẳng thức http://toancapba.net/news/Chuyen-de-bat-dang-thuc/SKKN-Phuong-phap-chon-dau-bang-trong-bat-dang-thuc-451/ Đây là sáng kiến kinh nghiệm "KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BÀI TOÁN CỰC TRỊ". Trong sáng kiến kinh nghiệm này chủ yếu tập trung kỹ thuật "chọn" sao cho đẳng thức xãy ra và chỉ ra các sai lầm có thể xãy ra trong việc chứng minh các bất đẳng thức. Các kỹ thuật này bao gồm: Kỹ thuật chọn điểm rơi trong bất đẳng thức Cauchy, kỹ thuật chọn điểm rơi trong bất đẳng thức Bunhiacopxki (BCS). Sáng kiến kinh nghiệm này rất hay và được viết dưới dạng word gồm 11 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Mon, 12 Aug 2013 06:08:50 GMT Phương pháp tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất bằng bất đẳng thức và lượng giác http://toancapba.net/news/Chuyen-de-bat-dang-thuc/Phuong-phap-tim-gia-tri-lon-nhat-va-nho-nhat-bang-bat-dang-thuc-va-luong-giac-444/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn chuyên đề tìm Min và max bằng cách sử dụng bất đẳng thức: Cô si, Bunhia, trị tuyệt đối và bằng cách sử dụng phương pháp lượng giác. Chuyên đề này được biên soạn dưới dạng word gồm 10 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sat, 27 Jul 2013 09:07:11 GMT Ứng dụng của đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số-file word http://toancapba.net/news/Chuyen-de-bat-dang-thuc/Ung-dung-cua-dao-ham-de-tim-gia-tri-lon-nhat-va-nho-nhat-cua-ham-so-file-word-409/ Trong nội dung chương trình môn Toán lớp 12 THPT, đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm có vai trò rất quan trọng nó chiếm một khối lượng lớn kiến thức và thời gian học của chương trình, nó có mặt ở hầu hết các đề thi tốt nghiệp và đề thi tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng. Vì vậy việc sử dụng đạo hàm thuần thục để giải toán là điều cần thiết đối với HS lớp 12 trung học phổ thông.Tài liệu này nhằm giới thiệu một số dạng toán cơ bản về ứng dụng của đạo hàm như tìm GTLN và GTNN của hàm số một biến, nhiều biến...Tài liệu này được viết bởi thầy giáo Bùi Văn Ngọc - Trường THPT chuyên Chu Văn An và viết dưới dạng word gồm 20 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Tue, 2 Apr 2013 12:04:25 GMT Các Phương Pháp Chứng minh Bất Đẳng Thức Bằng Bất Thức Cô-Si 2012-2013 File Word http://toancapba.net/news/Chuyen-de-bat-dang-thuc/Cac-Phuong-Phap-Chung-minh-Bat-Dang-Thuc-Bang-Bat-Thuc-Co-Si-2012-2013-File-Word-310/ Bất đẳng thức Cô Si tuy không khó nhưng việc chứng minh các bất đẳng thức bằng bất đẳng thức Cô-Si là một việc không phải là dể. Tài liệu các kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức Cô-Si sẽ giải quyết được một phần nào việc chúng minh các bất đẳng thức đó. Các kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức Cô Si gồm 5 kĩ thuật sau: Quy tắc song hành: hầu hết các BĐT đều có tính đối xứng do đó việc sử dụng các chứng minh một cách song hành, tuần tự sẽ giúp ta hình dung ra được kết quả nhanh chóng và định hướng cách giả nhanh hơn. Quy tắc dấu bằng: dấu bằng “ = ” trong BĐT là rất quan trọng. Nó giúp ta kiểm tra tính đúng đắn của chứng minh. Nó định hướng cho ta phương pháp giải, dựa vào điểm rơi của BĐT. Chính vì vậy mà khi dạy cho học sinh ta rèn luyện cho học sinh có thói quen tìm điều kiện xảy ra dấu bằng mặc dù trong các kì thi học sinh có thể không trình bày phần này. Ta thấy được ưu điểm của dấu bằng đặc biệt trong phương pháp điểm rơi và phương pháp tách nghịch đảo trong kỹ thuật sử dụng BĐT Cô Si. Quy tắc về tính đồng thời của dấu bằng: không chỉ học sinh mà ngay cả một số giáo viên khi mới nghiên cứu và chứng minh BĐT cũng thương rất hay mắc sai lầm này. Áp dụng liên tiếp hoặc song hành các BĐT nhưng không chú ý đến điểm rơi của dấu bằng. Một nguyên tắc khi áp dụng song hành các BĐT là điểm rơi phải được đồng thời xảy ra, nghĩa là các dấu “ = ” phải được cùng được thỏa mãn với cùng một điều kiện của biến. Quy tắc biên: Cơ sở của quy tắc biên này là các bài toán quy hoạch tuyến tính, các bài toán tối ưu, các bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc, giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm nhiều biến trên một miền đóng. Ta biết rằng các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất thường xảy ra ở các vị trí biên và các đỉnh nằm trên biên. Quy tắc đối xứng: các BĐT thường có tính đối xứng vậy thì vai trò của các biến trong BĐT là như nhau do đó dấu “ = ” thường xảy ra tại vị trí các biến đó bằng nhau. Nếu bài toán có gắn hệ điều kiện đối xứng thì ta có thể chỉ ra dấu “ = ” xảy ra khi các biến bằng nhau và mang một giá trị cụ thể. Chiều của BĐT : “ ≥ ”, “ ≤ ” cũng sẽ giúp ta định hướng được cách chứng minh: đánh giá từ TBC sang TBN và ngược lại. Tài liệu được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Cao Cường và viết dưới dạng Word. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 12 Oct 2012 13:10:25 GMT CÁC ĐẠI LƯỢNG TRUNG BÌNH CỦA CÁC SỐ KHÔNG ÂM BẤT ĐẲNG THỨC AM − GM http://toancapba.net/news/Chuyen-de-bat-dang-thuc/CAC-DAI-LUONG-TRUNG-BINH-CUA-CAC-SO-KHONG-AM-BAT-DANG-THUC-AM-GM-270/ Thu, 20 Sep 2012 05:09:07 GMT Chuyên Đề Bất Đẳng Thức-File Word http://toancapba.net/news/Chuyen-de-bat-dang-thuc/Chuyen-De-Bat-Dang-Thuc-File-Word-138/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn Chuyên đề bất đẳng thức dùng để ôn thi đại học. Chuyên đề này chủ yếu tập trung khai thác một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức là: Dựa vào định nghĩa và các tính chất cơ bản; Sử dụng bất đẳng thứ CÔSI Và bất đẳng thức Bunhiacopxki. Đây là chuyên đề do thầy Trần Sĩ Tùng Biên Soạn. Chuyên đề này được soạn dưới dạng word gồm 45 trang.]]> Sat, 28 Jul 2012 15:07:21 GMT KỸ THUẬT SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI http://toancapba.net/news/Chuyen-de-bat-dang-thuc/KY-THUAT-SU-DUNG-BAT-DANG-THUC-CO-SI-20/ Bất đẳng thức là một câu khó trong các đề tuyển sinh đại học cao đẳng. Sau đây Toancapba.net xin giới thiệu một chủ đề trong việc chứng minh các bất đẳng thức là "Kỹ thuật sử dụng Bất đẳng thức Cô-Si " . Chuyên đề này do thầy giáo Nguyễn Cao Cường biên soạn rất hợp lý gồm các kỹ thuật như: đánh giá từ trung bình cộng sang trung bình nhân, kỹ thuật tách nghịch đảo, Kỹ thuật chọn điểm rơi, kỹ thuật đánh giá từ trung bình nhân (TBN) sang trung bình cộng (TBC), kỹ thuật nhân thêm hằng số trong đánh giá từ TBN sang TBC, Kỹ thuật ghép cặp nghịch đảo cho 3 số, n số......Và tìm các sai lầm thường gặp khi giải toán bất đẳng thức....]]> Sun, 1 Jul 2012 11:07:20 GMT