Bài Viết - Chuyên đề khảo sát hàm số http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/ vi Sat, 14 Oct 2017 13:10:37 GMT Sat, 14 Oct 2017 13:10:37 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - Chuyên đề khảo sát hàm số http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/ 144 13 44 Câu hỏi trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số luyện thi THPT Quốc gia http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/44-Cau-hoi-trac-nghiem-tiep-tuyen-cua-do-thi-ham-so-luyen-thi-THPT-Quoc-gia-485/ Dưới đây là 44 câu hỏi trắc nghiệm về tiếp tuyến của đồ thị hàm số luyện thi THPT Quốc gia. Tài liệu được viết dưới dạng word gồm 4 trang. Các bạn có thể tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sat, 14 Oct 2017 13:10:37 GMT Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số luyện thi THPT Quốc Gia http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/Bai-tap-trac-nghiem-nhan-dang-do-thi-ham-so-luyen-thi-THPT-Quoc-Gia-482/ Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số gồm các chủ đề: Nhận dạng đồ thị hàm số bậc ba, hàm số trùng phương, hàm số bậc nhất trên bậc nhất nhằm cung cấp cho các bạn các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao dùng để kiểm tra và luyện thi THPT Quốc gia. Bài tập được viết dưới dạng word gồm 55 câu trắc nghiệm và 12 trang. Các bạn có thể tải về ở link dưới.]]> Sat, 30 Sep 2017 07:09:14 GMT Trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/Trac-nghiem-su-tuong-giao-giua-hai-do-thi-481/ Toancapba xin giới thiệu đến các bạn bài tập trắc nghiệm gồm 40 câu về sự tương giao giữa hai đồ. Các câu hỏi bao gồm: Biện luận số nghiệm của phương trình thông qua đồ thị và biện luận số giao điểm giữa hai đồ thị thông qua phương trình hoành độ giao điểm. Tài liệu được viết dưới dạng word. Các bạn có thể download ở dưới.]]> Wed, 20 Sep 2017 05:09:54 GMT Bài tập trắc nghiệm giải tích 12 chương I khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số có đáp án http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/Bai-tap-trac-nghiem-chuong-khao-sat-su-bien-thien-va-ve-do-thi-ham-so-co-dap-an-480/ Toancapba.net giới thiệu đến các bạn bài tập trắc nghiệm chương I giải tích lớp 12 có đáp án bao gồm các chủ đề: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số, cực trị của hàm số, tiệm cận của đồ thị hàm số, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số, đồ thị và các bài toán liên quan. Bài tập trắc nghiệm này được biên soạn bởi thầy giáo Trần Thái Bình trường THPT Nguyễn Chí Thanh tỉnh Tây Ninh và viết dưới dạng word gồm 20 trang. Các bạn tải về theo link dưới.]]> Fri, 15 Sep 2017 15:09:04 GMT 68 câu trắc nghiệm chuyên đề tiệm cận của đồ thị hàm số luyện thi THPT Quốc gia http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/68-cau-trac-nghiem-chuyen-de-tiem-can-cua-do-thi-ham-so-luyen-thi-THPT-Quoc-gia-479/ Tiệm cận của đồ thị hàm số là một trong các câu hỏi trong đề thi THPT Quốc gia cũng như trong các đề kiểm tra. Vì vậy nó không thể thiếu trong các bài luyện thi của các thí sinh. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn tài liệu "Tiệm cận của đồ thị hàm số" được viết dưới dạng trắc nghiệm file word bao gồm 68 câu. Các bạn tải về ở link dưới.]]> Wed, 30 Aug 2017 15:08:44 GMT 162 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/162-cau-hoi-trac-nghiem-chuyen-de-gia-tri-lon-nhat-va-gia-tri-nho-nhat-cua-ham-so-478/ Dưới đây là 162 câu hỏi trắc nghiệm khách quan chuyên đề giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số nằm trong chương trình giải tích lớp 12. Chuyên đề này dùng để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia và được sưu tầm và biên soạn dưới dạng file word gồm 11 trang. Các bạn tải về ở dưới.]]> Tue, 29 Aug 2017 08:08:30 GMT 127 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề cực trị của hàm số luyện thi THPT Quốc gia http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/127-cau-hoi-trac-nghiem-chuyen-de-cuc-tri-cua-ham-so-luyen-thi-THPT-Quoc-gia-477/ Dưới đây là 127 câu trắc nghiệm toán giải tích 12 chuyên đề: Cực trị của hàm số. Tài liệu dùng để luyện thi THPT Quốc gia và được sưu tầm dưới dạng file word bao gồm 11 trang. Các bạn có thể tải về ở phía dưới.]]> Tue, 29 Aug 2017 02:08:04 GMT Trắc nghiệm chuyên đề tính đơn điệu của hàm số 105 câu trắc nghiệm http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/Trac-nghiem-chuyen-de-tinh-don-dieu-cua-ham-so-105-cau-trac-nghiem-476/ Bài tập trắc nghiệm phần tính đơn điệu của hàm số bao gồm 105 câu được sưu tầm và viết dưới dạng word. Tài liệu dùng để giảng dạy và luyện thi THPT Quốc gia sắp đến.]]> Sat, 26 Aug 2017 09:08:07 GMT Bài tập trắc nghiệm toán 12 học kì 1 http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/Bai-tap-trac-nghiem-tinh-don-dieu-cua-ham-so-bac-ba-475/ ]]> Mon, 21 Aug 2017 13:08:28 GMT Chuyên đề khảo sát hàm số LTĐH năm 2013-2014 http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/Chuyen-de-khao-sat-ham-so-LTDH-nam-2013-2014-456/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn chuyên đề khảo sát rất hay và đầy đủ dùng để ôn thi đại học năm 2014. Trong chuyên đề này có tóm tắt các kiến thức cơ bản và các ví dụ minh họa nâng cao có lời giải chi tiết cùng với các đề thi đại học từ năm 2013 trở về trước. Nội dung của chuyên đề này gồm các chủ đề sau: Tính đơn điệu của hàm số, cực trị của hàm số, tiệm cận của đồ thị hàm số, bài toán tương giao của hai đường, tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Chuyên đề này được được biên soạn và tổng hợp bởi thầy giáo: Nguyễn Anh Tuấn - Trường THPT Nguyễn Thái Bình - Tỉnh Quảng Nam và được viết dưới dạng word gồm 82 trang. Trong quá trình biên soạn và tổng hợp không tránh khỏi sai sót, mong các bạn góp ý qua mail: ToanCapBa.Net@gmail.com. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Mon, 30 Sep 2013 06:09:00 GMT Bài tập khảo sát hàm số và các bài toán liên quan có tóm tắt phương pháp http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/Bai-tap-khao-sat-ham-so-va-cac-bai-toan-lien-quan-co-tom-tat-phuong-phap-413/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn một tài liệu hay là " Bài tập khảo sát hàm số và các bài toán liên quan". Trong tài liệu này có tóm tắt các phương pháp như: tìm các đường tiệm cận, đồ thị của hàm số chứa giá trị tuyệt đối, tiếp tuyến của đồ thị, trục đối xứng, tâm đối xứng, cực trị của hàm số...và bao gồm các bài tập theo từng chủ đề rất hay. Tài liệu này được biên soạn bởi Ths. Trương Nhật Lý và được viết dưới dạng word gồm 34 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Tue, 9 Apr 2013 11:04:47 GMT Các bài toán điển hình về khảo sát hàm số và các bài toán có liên quan có lời giải- ôn thi đại học-file word http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/Cac-bai-toan-dien-hinh-ve-khao-sat-ham-so-va-cac-bai-toan-co-lien-quan-co-loi-giai-on-thi-dai-hoc-file-word-331/ Sau đây là tài liệu" Các bài toán điển hình về khảo sát hàm số và các bài toán có liên quan có lời giải". Tài liệu này nhằm giúp các em học sinh lớp 12 cũng cố, khắc sâu các kiến thức đã học và rèn luyện tư duy của mình. Đồng thời nó cũng là một tài liệu hay dùng để ôn thi vào các trường đại học và cao đẳng. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới .]]> Sat, 27 Oct 2012 16:10:33 GMT Phương Pháp Giải Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 2012-2013 _ File Word http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/Phuong-Phap-Giai-Cac-Bai-Toan-Lien-Quan-Den-Khao-Sat-Ham-So-2012-2013-File-Word-282/ Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số là một nội dung không thể thiếu trong các kì thai đại học cao đẳng nước nhà. Với tài liệu "Phương Pháp Giải Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 2012-2013" là một nội dung rất hay và đáp ứng được kĩ năng rèn luyện giải các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số. Tài liệu này gồm những nội dung sau: : ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CÓ MANG DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI, SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ.... Tài liệu này được biên soạn dưới dạng Word. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sat, 22 Sep 2012 11:09:48 GMT Bài Tập Khảo Sát Hàm Số Và Các Bài Toán Liên Quan-File Word http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/Bai-Tap-Khao-Sat-Ham-So-Va-Cac-Bai-Toan-Lien-Quan-File-Word-142/ ToanCapBa.Net giới thiệu với bạn đọc bài tập khảo sát hàm và các bài toán liên quan dùng cho việc ôn thi đại học và học sinh lớp 12. Đây là tài liệu rất hay do giáo viên Trần Sĩ Tùng biên soạn dưới dạng file word. Tài liệu này có 36 trang. Các bạn download và có thể chỉnh sửa hợp lý.]]> Sun, 29 Jul 2012 02:07:31 GMT Chuyên đề khảo sát hàm số - File Word http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/Chuyen-de-khao-sat-ham-so-File-Word-124/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu Chuyên đề khảo sát hàm số Dùng Để Ôn Thi Tốt Nghiệp Và Đại Học. Chuyên đề này do thầy giáo Nguyễn Đức Thắng Trường THPT Nguyễn Văn Linh-Ninh Thuận Biên Soạn dưới dạng file word.]]> Fri, 27 Jul 2012 12:07:15 GMT Chuyên đề khảo sát hàm số năm 2012-2013 ( Gồm 89 trang) http://toancapba.net/news/Chuyen-de-khao-sat-ham-so/Chuyen-de-khao-sat-ham-so-nam-2012-2013-19/ Đây là chuyên đề khảo sát hàm số rất hay có lời giải chi tiết. Dùng để ôn thi đại học và thi vào các trường đại học cao đẳng đại học trong toàn quốc do thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn trường THPT Nguyễn Thái Bình - Thăng Bình - Quảng Nam biên soạn. Chuyên đề có 89 trang gồm nhiều vấn đề nhỏ để học sinh có thể tự nghiên cứu.]]> Sun, 1 Jul 2012 10:07:34 GMT