Bài Viết - ĐỀ THI ĐA- ĐH-CĐ http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/ vi Thu, 28 Aug 2014 11:08:08 GMT Thu, 28 Aug 2014 11:08:08 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - ĐỀ THI ĐA- ĐH-CĐ http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/ 144 13 Đề thi đại học môn toán từ năm 2002 đến năm 2014 và đáp án http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/De-thi-dai-hoc-mon-toan-tu-nam-2002-den-nam-2014-va-dap-an-468/ Dưới đây là đề thi và đáp án môn toán các khối A, A1, B, D từ năm 2002 đến năm 2014. Bộ đề thi này gồm 260 trang. Các bạn download theo link dưới.]]> Thu, 28 Aug 2014 11:08:08 GMT Các đề thi và đáp án đại học cao đẳng từ năm 2002 đến năm 2013 http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/Cac-de-thi-va-dap-an-dai-hoc-cao-dang-tu-nam-2002-den-nam-2013-443/ Để tiện cho việc học tập và ôn thi đại học, cao đẳng của các bạn. ToanCapBa.Net đã tổng hợp các đề thi và đáp án đại học cao đẳng từ năm 2002 đến năm 2013 và được viết dưới dạng file pdf gồm 252 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới nhé.]]> Thu, 25 Jul 2013 19:07:00 GMT Đề thi toán và gợi ý giải môn toán khối B và D đợt 2 năm 2013-file word http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/De-thi-toan-va-goi-y-giai-mon-toan-khoi-B-va-D-dot-2-nam-2013-file-word-440/ Đề thi toán khối B, D và hướng dẫn giải đợt 2 đã được cập nhật. Các bạn xem và tải về theo hướng dẫn ở dưới nhé.]]> Tue, 9 Jul 2013 07:07:19 GMT Đề thi môn toán đợt 1 năm 2013 và hướng dẫn giải http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/De-thi-mon-toan-dot-1-nam-2013-va-huong-dan-giai-435/ Đề thi và hướng dẫn giải môn toán đợt 1 năm 2013. Các bạn xem ở dưới]]> Thu, 4 Jul 2013 03:07:21 GMT 4 đề thi thử đại học có đáp án năm 2013 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/4-de-thi-thu-dai-hoc-co-dap-an-nam-2013-cua-truong-THPT-chuyen-Nguyen-Quang-Dieu-425/ ToanCapba.Net xin giới thiệu đến các bạn 4 đề thi thử đại học mới nhất có đáp án năm 2013 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu-Đồng Tháp. 4 đề thi thử này đã thi thử ở đợt 1 và đợt 2 giành cho các khối A, B, D, A1. Đề thi này được viết dưới dạng word gồm 27 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Thu, 16 May 2013 11:05:53 GMT Các Đề Thi Và Đáp Án Môn Toán Từ Năm 2002 Đến Năm 2012 Tuyển Sinh Vào Các Trường ĐH-CĐ http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/Cac-De-Thi-Va-Dap-An-Mon-Toan-Tu-Nam-2002-Den-Nam-2012-Tuyen-Sinh-Vao-Cac-Truong-DH-CD-332/ Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bi thi tuyển sinh vào các trường Đại học và cao đẳng có thêm tài liệu tham khảo để luyện tập và nắm bắt kịp thời các dạng đề thi đại học, cao đẳng của bộ giáo dục và đào tạo. ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn "Các Đề Thi Và Đáp Án Môn Toán Từ Năm 2002 Đến Năm 2012 Tuyển Sinh Vào Các Trường ĐH-CĐ ". Các đề thi và đáp án được sắp theo tương ứng từ năm 2002 đến năm 2012 và từ khối A đến B và D. Bộ đề thi và đáp án gồm 223 trang . Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sun, 28 Oct 2012 13:10:51 GMT Bộ Đề Ôn Thi Đại Học Môn Toán Năm 2012-2013 có lời giải - File Word http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/Bo-De-On-Thi-Dai-Hoc-Mon-Toan-Nam-2012-2013-co-loi-giai-File-Word-311/ Dưới đây là bộ đề ôn thi đại học cao đẳng năm 2012-2013 rất hay gồm 10 đề có hướng dẫn giải. Đây là bộ đề thi rất hay bám sát theo cấu trúc đề thi của bộ giáo dục và đào tạo. Bộ đề thi này được biên soạn bởi thầy giáo Trương Đình Dũng - Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương và viết dưới dạng Word. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 12 Oct 2012 13:10:18 GMT Tổng Hợp Các Đề Thi Và Đáp Án Toán Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Từ Năm 2003 Đến Năm 2012 http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/Tong-Hop-Cac-De-Thi-Va-Dap-An-Toan-Trung-Hoc-Pho-Thong-Tu-Nam-2003-Den-Nam-2012-83/ Đây là tổng hợp các đề thi và đáp án tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông từ năm 2003 đến năm 2012. Bộ đề gồm có 123 trang. File được nén dưới dạng PDF. ToanCapBa.Net giới thiệu cùng các bạn tham khảo]]> Wed, 18 Jul 2012 09:07:35 GMT Tổng hợp các đề thi dự bị ( đề dự trữ) môn toán từ năm 2002 đến năm 2010 http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/Tong-hop-cac-de-thi-du-bi-de-du-tru-mon-toan-tu-nam-2002-den-nam-2010-81/ Đây là tổng hợp 46 đề thi dự bị của các khối A,B,D môn toán từ năm 2002 đến năm 2010 gồm 78 trang. Một số đề có đáp án. ToanCapBa.Net giới thiệu để bạn đọc tham khảo.]]> Tue, 17 Jul 2012 03:07:29 GMT ĐỀ THI VÀ GỢI Ý GIẢI MÔN TOÁN CAO ĐẲNG KHỐI A, A1, B VÀ D NĂM 2012 http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/DE-THI-VA-GOI-Y-GIAI-MON-TOAN-CAO-DANG-KHOI-A-A1-B-VA-D-NAM-2012-80/ Đây là đề thi và gợi ý giải đề thi môn toán khối A, A1, B, D năm 2012. ToanCapBa.Net giới thiệu cùng bạn đọc.]]> Mon, 16 Jul 2012 03:07:24 GMT Tổng hợp đề thi toán và đáp án đại học cao đẳng khối D từ năm 2002 đến năm 2012 ( 77 trang) http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/Tong-hop-de-thi-toan-va-dap-an-dai-hoc-cao-dang-khoi-B-tu-nam-2002-den-nam-2012-77-trang-49/ Toancapba.net giới thiệu bộ đề thi và đáp án toán khối D của bộ giáo dục và đào tạo từ năm 2002 đến năm 2012 để bạn đọc tham khảo. Bộ đề gồm có 77 trang.]]> Wed, 11 Jul 2012 04:07:07 GMT Tổng hợp đề thi toán và đáp án đại học cao đẳng khối B từ năm 2002 đến năm 2012 ( 75 trang) http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/Tong-hop-de-thi-toan-va-dap-an-dai-hoc-cao-dang-khoi-B-tu-nam-2002-den-nam-2012-75-trang-48/ Toancapba.net giới thiệu bộ đề thi và đáp án toán khối B của bộ giáo dục và đào tạo từ năm 2002 đến năm 2012 để bạn đọc tham khảo. Bộ đề gồm có 75 trang.]]> Wed, 11 Jul 2012 03:07:58 GMT Tổng hợp đề thi và đáp án toán đại học cao đẳng khối A từ năm 2002 đến năm 2012 ( 81 trang) http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/Tong-hop-de-thi-va-dap-an-toan-dai-hoc-cao-dang-khoi-A-tu-nam-2002-den-nam-2012-47/ Toancapba.net giới thiệu bộ đề thi và đáp án toán khối A của bộ giáo dục và đào tạo từ năm 2002 đến năm 2012 để bạn đọc tham khảo. Bộ đề gồm có 81 trang.]]> Wed, 11 Jul 2012 02:07:23 GMT Đề Thi Và Gởi Ý Giải Đề Toán Khối B Năm 2012 http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/De-Thi-Va-Goi-Y-Giai-De-Toan-Khoi-B-Nam-2012-43/ Đây là đề thi và gợi ý giải môn Toán khối B năm 2012. Các bạn xem tại đây dưới dạng file Word.]]> Mon, 9 Jul 2012 14:07:26 GMT ĐỀ THI VÀ GỢI Ý GIẢI MÔN TOÁN KHỐI B VÀ D NĂM 2012 http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/DE-THI-VA-GOI-Y-GIAI-MON-TOAN-KHOI-B-VA-D-NAM-2012-41/ Đề thi và gợi ý giải môn toán khối B và D. Các bạn xem tại đây]]> Mon, 9 Jul 2012 09:07:29 GMT ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN ĐỢT 1 NĂM 2012 http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/DE-THI-VA-DAP-AN-TOAN-DOT-1-NAM-2012-36/ Chiều 5-7, Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn khối A, A1 tuyển sinh đại học đợt 1 -2012. Thi đợt 2 diễn ra ngày 9, 10-7, Toancapba.net sẽ đăng thông tin, gợi ý bài giải và đáp án kỳ thi này, mời bạn đọc đón xem.]]> Thu, 5 Jul 2012 12:07:21 GMT Đề Thi Và Gởi Ý Giải Đề Toán Khối A Năm 2012 http://toancapba.net/news/DE-THI-DAP-AN-DH-CD/De-Thi-Va-Goi-Y-Giai-De-Toan-Khoi-A-Nam-2012-33/ Đề Thi Và Gởi Ý Giải Đề Toán Khối A Năm 2012]]> Wed, 4 Jul 2012 05:07:55 GMT