Bài Viết - Đại Số Và Giải Tích http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/ vi Tue, 17 Sep 2013 14:09:26 GMT Tue, 17 Sep 2013 14:09:26 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - Đại Số Và Giải Tích http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/ 144 13 Bài tập phương trình lượng giác nâng cao http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Bai-tap-phuong-trinh-luong-giac-nang-cao-459/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn bài tập phương trình lượng giác cơ bản và nâng cao có tóm tắc các kiến thức, công thức lượng giác. Trong tài liệu này các bài tập được phân theo các dạng như: Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác; phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx; phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx và cosx; phương trình đối xứng đối với sinx và cosx và các phương trình lượng giác khác. Bài tập này được viết dưới dạng word gồm 10 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Tue, 17 Sep 2013 14:09:26 GMT Rèn luyện kỹ năng kết hợp nghiệm của phương trình lượng giác có điều kiện http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Ren-luyen-ky-nang-ket-hop-nghiem-cua-phuong-trinh-luong-giac-co-dieu-kien-448/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn tài liệu "Rèn luyện kỹ năng giải phương trình lượng giác có điều kiện". Đây là một tài liệu về phương trình lượng giác rất hay được biên soạn và tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Trung Tiến - Trường THPT Kiến An. Trong tài liệu này bao gồm các kiến thức cơ bản, xen kẻ các bài tập có lời giải là các đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng của nước nhà. Tài liệu này được viết dưới dạng word gồm 39 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 2 Aug 2013 02:08:41 GMT Bài tập đại số và giải tích lớp 11 cả năm-file word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Bai-tap-dai-so-va-giai-tich-lop-11-ca-nam-file-word-446/ Sau đây là bài tập đại số và giải tích của lớp 11 dành cho cả năm. Các bài tập trong tài liệu này được viết theo từng chủ đề: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC, ĐẠI SỐ TỔ HỢP, PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC, DÃY SỐ, GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ, ĐẠO HÀM. Tài liệu này được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Huỳnh Phước - Trường THPT Vĩnh Bình. Bài tập này được biên soạn dưới dạng word gồm 28 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Mon, 29 Jul 2013 13:07:00 GMT Chuyên Đề Phương Trình Lượng Giác 2012-2013 http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Chuyen-De-Phuong-Trinh-Luong-Giac-2012-2013-61/ Đây là chuyên đề phương trình lượng giác rất hay gồm nhiều phần: tóm tắt công thức lượng giác, các phương pháp giải cơ bản và chi tiết các phương pháp là các ví dụ có lồng ghép các câu trong đề thi đại học đến năm 2012. Tài liệu này gồm 55 trang được trình bày rất hệ thống. Toancapba.net giới thiệu để các bạn học sinh và giáo viên có thể tham khảo.]]> Sun, 28 Jul 2013 13:07:00 GMT Kiến thức, phương pháp và bài tập phương trình lượng giác http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Kien-thuc-phuong-phap-va-bai-tap-phuong-trinh-luong-giac-434/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn tài liệu" Lý thuyết và bài tập phương trình lượng giác nâng cao". Tài liệu này có tóm tắt các công thức lượng giác, các phương pháp để giải các dạng toán lượng giác thường gặp đồng thời xen kẻ các bài tập có bản và nâng cao. Tài liệu này được biên soạn bởi thầy giáo: Nguyễn Quang Tánh và viết dưới dạng word gồm 5 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sun, 30 Jun 2013 09:06:35 GMT Bộ đề thi thử toán lớp 11 học kỳ 2 có lời giải năm 2013 http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Bo-de-thi-thu-toan-lop-11-hoc-ky-2-co-loi-giai-419/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn bộ đề thi thử môn toán lớp 11 học kỳ 2 có đáp án chi tiết. Bộ đề gồm 40 đề thi và đáp án được viết dưới dạng word gồm 135 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn dưới.]]> Fri, 19 Apr 2013 05:04:41 GMT Phương pháp giải các bài toán về giới hạn của dãy số, hàm số-file word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Phuong-phap-giai-cac-bai-toan-ve-gioi-han-cua-day-so-ham-so-file-word-367/ Sau đây là phương pháp giải các bài toán về giới hạn của dãy số và hàm số. Trong tài liệu này các bài tập được xen kẻ các bài tập rất hay và có tóm tắt các lý thuyết đã học. Việc tính giới hạn thường sử dụng các dạng sau: Tìm giới hạn của dãy số, Chứng minh, Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn, Tìm giới hạn vô cực, Tìm giới hạn của hàm số, Tìm giới hạn một bên, Tìm giới hạn vô cực, Khử dạng vô định...Tài liệu này được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Xuân Thọ -Trường THPT Lê Hồng Phong và được biên soạn dưới dạng word gồm 15 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sat, 5 Jan 2013 04:01:14 GMT Các dạng bài tập giới hạn hàm số, dãy số, hàm số liên tục-word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Cac-dang-bai-tap-gioi-han-ham-so-day-so-ham-so-lien-tuc-word-346/ Giới hạn dãy số ,hàm số, hàm số liên tục là một trong những dạng toán rất hay của lớp 11. Các bài toán thường linh hoạt và mở rộng. Trong bài tập này các dạng toán tính giới hạn hàm số, dãy số bằng cách rút gọn biểu thức bằng cách đưa tử và mẫu về dạng tích, chia hai vế cho x lủy thừa mũ cao nhất, nhân lượng liên hợp, chứng minh phương trình có nghiệm....Đây là bài tập hay tương đối đầy đủ , đồng thời tóm tắt các lý thuyết cơ bản để các bạn tham khảo. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sun, 25 Nov 2012 11:11:22 GMT Bài Tập Giải Tích Và Đại Số Lớp 11 Cả Năm Có Tóm Tắt Các Phương Phương Pháp Cơ Bản, đầy đủ - File Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Bai-Tap-Giai-Tich-Va-Dai-So-Lop-11-Ca-Nam-Co-Tom-Tat-Cac-Phuong-Phuong-Phap-Co-Ban-day-du-File-Word-330/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn một tài liệu rất hay, đầy đủ và hệ thống đó là " Bài Tập Giải Tích Và Đại Số Lớp 11 Cả Năm Có Tóm Tắt Các Phương Phương Pháp Cơ Bản và Nâng Cao". Trong tài liệu mỗi dạng bài tập đều có hệ thống các lý thuyết và phương pháp giải cho từng dạng bài tập. Và bài tập trong tài liệu rất đầy đủ và được trình bày theo từng dạng bài tập cơ bản đến nâng cao làm cho các em dể nắm bắt được các kĩ năng cần thiết một cách tốt nhất. Tài liệu được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hữu Hiếu - Trường THPT Hùng Vương- TX Đồng Xoài-Bình Phước và viết dưới dạng Word gồm 26 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 26 Oct 2012 15:10:09 GMT Bài Tập Hoán Vị Chỉnh Hợp Tổ Hợp Có Lời Giải - File Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Bai-Tap-Hoan-Vi-Chinh-Hop-To-Hop-Co-Loi-Giai-File-Word-315/ Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ hợp là một bài toán rất trừu tượng và cũng là một bài toán gây khó khăn cho các em học sinh lớp 11 mới làm quen dạng toán này. Để học tốt hoán vị,chỉnh hợp và tổ hợp ta thường lấy những ví dụ cụ thể, thực tế, tường minh và những con số rất nhỏ có thể đếm được để khái quát thành những bài toán cao hơn. Bài Tập Hoán Vị Chỉnh Hợp Tổ Hợp Có Lời Giải theo từng phương pháp là một trong những bài tập hay và rất có hữu ích cho các em học sinh lớp 11 muốn học tốt những dạng toán về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Tài liệu này được biên soạn bởi thầy giáo: Nguyễn Văn Huy và viết dưới dạng Word. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Tue, 16 Oct 2012 11:10:45 GMT Phương Pháp Giải Bài Tập Hoán Vị, Chỉnh hợp, tổ hợp Nhị thức Niu Tơn lớp 11- File Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Phuong-Phap-Giai-Bai-Tap-Hoan-Vi-Chinh-hop-to-hop-Nhi-thuc-Niu-Ton-lop-11-File-Word-309/ Dưới đây là Phương Pháp Giải Bài Tập Hoán Vị, Chỉnh hợp, tổ hợp Nhị thức Niu Tơn lớp 11 . Phương pháp này được phân dạng theo từng loại và có các ví dụ minh hoạ kèm theo đồng thời cũng có các bài tập tự rèn luyện từ cơ bản đến nâng cao là các đề thi trong các kì tuyển sinh đại học cao đẳng. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Wed, 10 Oct 2012 12:10:18 GMT PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÓ CÁCH GIẢI KHÔNG MẪU MỰC-File Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/PHUONG-PHAP-GIAI-PHUONG-TRINH-LUONG-GIAC-CO-CACH-GIAI-KHONG-MAU-MUC-File-Word-297/ Một số bài toán về phương trình lượng giác mà cách giải tuỳ theo đặc thù của phương trình, chứ không nằm ở trong phương pháp đã nêu ở hầu hết các sách giáo khoa. Một số phương trình lượng giác thể hiện tính không mẫu mực ở ngay dạng của chúng, nhưng cũng có những phương trình ta thấy dạng rất bình thường nhưng cách giải lại không mẫu mực. Sau đây là những phương trình lượng giác có cách giải không mẫu mực thường gặp. Các bạn tải về theo hướng dẫn tải về ở dưới nhé.]]> Wed, 3 Oct 2012 08:10:39 GMT Phương Pháp Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Và Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp Lớp 11 2012-2013 http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Phuong-Phap-Giai-Phuong-Trinh-Luong-Giac-Co-Ban-Va-Phuong-Trinh-Luong-Giac-Thuong-Gap-Lop-11-296/ Để giải một phương trình lượng giác ta phải nhớ chính xác các công thức lượng giác và nắm được các phương pháp. Tuy nhiên với những điều trên vẫn chưa đủ. Tài liệu " Phương Pháp Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Và Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp Lớp 11 " nhằm giúp các em học sinh ghi nhớ các công thức lượng giác và các phương pháp giải toán một cách có hệ thống bằng các ví dụ minh họa đa dạng và phong phú. Tài liệu này rất hay và được biên soạn rất công phu, được viết dưới dạng Word gồm 90 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Tue, 2 Oct 2012 07:10:30 GMT Phương Pháp Giải Toán Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp, Xác Suất, Nhị Thức Niu-Tơn Năm 2012-2013 http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Phuong-Phap-Giai-Toan-Hoan-Vi-Chinh-Hop-To-Hop-Xac-Suat-Nhi-Thuc-Niu-Ton-Nam-2012-2013-295/ Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp Là một trong những bài toán mang tính tư duy và trừu tượng cao. Lấy từ những bài toán cụ thể để khái quát cho những bài toán phức tạp hơn. Tuy nhiên tài liệu " Phương Pháp Giải Toán Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp, Xác Suất, Nhị Thức Niu-Tơn Năm " đã chỉ ra một số bài toán cụ thể theo từng phương pháp làm cho các em học sinh có thể hiểu được những bài toán khái quát cao hơn. Tài liệu này được viết dưới dạng Word gồm 10 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Tue, 2 Oct 2012 07:10:21 GMT Phương Pháp Chứng Minh Qui Nạp Lớp 11 - File Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Phuong-Phap-Chung-Minh-Qui-Nap-Lop-11-File-Word-284/ Trong khuôn khổ giới hạn của một chuyên đề nhóm biên soạn chúng tôi xin không đưa ra các khái niệm định nghĩa,mệnh đề, định lí và các tính chất đã có trong SGH phổ thông mà chỉ đưa ra các dạng toán kèm theo phương pháp giải , tiếp đó là các ví dụ minh họa cùng lời giải chi tiết. Kết thúc ví dụ là những chú ý cần thiết nhằm tăng chất lượng sư phạm cho chuyên đề. Sau mỗi dạng toán chúng tôi có đưa ra một loạt các bài tập đề nghị để các bạn tham khảo và thử sức.]]> Wed, 26 Sep 2012 11:09:33 GMT Chuyên đề phương trình lượng giác nâng cao - file word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Chuyen-de-phuong-trinh-luong-giac-nang-cao-file-word-248/ Đây là chuyên đề lượng giác nâng cao rất hay và rất đầy đủ. Chuyên đề này do thạc sĩ Lê Văn Đoàn biên soạn gồm 10 chuyên mục: Phương trình lượng giác cơ bản, Phương trình bậc hai và bậc cao đối với một hàm lượng giác , Phương trình bậc nhất theo sin và cos, Phương trình lượng giác đẳng cấp , Phương trình lượng giác đối xứng, Phương trình lượng giác chứa căn thức và trị tuyệt đối , Phương trình lượng giác không mẫu mực, Phương trình lượng giác chứa tham số – Hai phương trình tương đương, Hệ phương trình lượng giác , Hệ thức lượng trong tam giác – Nhận dạng tam giác. Chuyên đề này gồm có 133 trang. Các bạn download theo hướng dẫn ở dưới nhé.]]> Tue, 11 Sep 2012 17:09:17 GMT CHUYÊN ĐỀ CÁCH TÍNH GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ, HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN - Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/CHUYEN-DE-CACH-TINH-GIOI-HAN-CUA-DAY-SO-HAM-SO-VA-CAC-BAI-TOAN-LIEN-QUAN-Word-234/ Trong chương trình toán THPT học sinh đã được tiếp cận với giới hạn của dãy số và hàm số, đã biết cách tìm giới hạn hàm số hữu hạn và vô hạn. Tuy nhiên trong thực tế các bài toán về cách tìm giới hạn rất phong phú và đa dạng, các em sẽ gặp một lớp các bài toán về giới hạn hàm số mà rất ít các em nhận biết phương pháp giải và đa số trình bày chưa được gọn gàng, sáng sủa thậm chí còn mắc một số sai lầm không đáng có.]]> Fri, 24 Aug 2012 05:08:40 GMT Phương Pháp Giải Phương Trình Lượng Giác - Ôn Thi Đại Học - File Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Phuong-Phap-Giai-Phuong-Trinh-Luong-Giac-On-Thi-Dai-Hoc-File-Word-232/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 11 và ôn thi đại học một tài liệu rất hay đầy đủ và hệ thống đó là tài liệu"Phương Pháp Giải Phương Trình Lượng Giác - Ôn Thi Đại Học ". Tài liệu này được biên soạn bởi thầy giáo Lưu Phi Hoàng - Trường THPT YJUT gồm 77 trang và viết dưới dạng Word. Các bạn download về tham khảo nhé.]]> Thu, 16 Aug 2012 08:08:03 GMT Bài Tập Giới Hạn Dãy Số, Hàm Số - Hàm Số Liên Tục - File Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Bai-Tap-Gioi-Han-Day-So-Ham-So-Ham-So-Lien-Tuc-File-Word-231/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến bạn đọc một tài liệu hay đó là " Bài Tập Giới Hạn Dãy Số, Hàm Số - Hàm Số Liên Tục". Tài liệu này do thầy Hà Công Thơ - Trường THPT Ngô Quyền biên soạn. Tài liệu được viết dưới dạng Word gồm 7 trang. Các bạn download về tham khảo nhé.]]> Thu, 16 Aug 2012 08:08:52 GMT "Bài Tập Giới Hạn Của Dãy Số Hàm Số Hàm Số Liên Tục" - File Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Bai-Tap-Gioi-Han-Cua-Day-So-Ham-So-Ham-So-Lien-Tuc-File-Word-223/ ToanCapba.Net xin giới thiệu đến các thầy cô giáo và các em học sinh một tài liệu hay đó là "Bài Tập Giới Hạn Của Dãy Số Hàm Số Hàm Số Liên Tục". Tài liệu này được viết dưới dạng Word. Các bạn download về tham khảo và chỉnh sửa hợp lý.]]> Tue, 14 Aug 2012 04:08:16 GMT Tuyển Tập Các Bài Toán Đại Số Tổ Hợp Nhị Thức Niu-Tơn Có Lời Giải - File Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Tuyen-Tap-Cac-Bai-Toan-Dai-So-To-Hop-Nhi-Thuc-Niu-Ton-Co-Loi-Giai-File-Word-213/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các thầy cô giáo và các em học sinh một tài liệu hay đó là "Tuyển Tập Các Bài Toán Đại Số Tổ Hợp Nhị Thức Niu-Tơn Có Lời Giải". Tài Liệu này do thầy giáo Trần Sĩ Tùng biên soạn và sưu tầm được viết dưới dạng file word gồm 50 trang. Các bạn download về tham khảo nhé.]]> Tue, 14 Aug 2012 01:08:53 GMT Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 - File Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Phuong-Trinh-Luong-Giac-Lop-11-File-Word-203/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các thầy cô giáo và các em học sinh một tài liệu hay đó là tài liệu phương trình lượng giác. Trong tài liệu này có tóm tắt lý thuyết và phương pháp cho từng dạng bài tập. Tài liệu được viết dưới dạng file Word gồm 26 trang. Các bạn download về sử dụng và chỉnh sửa hợp lí.]]> Wed, 8 Aug 2012 04:08:28 GMT Bài Tập Tự Luận Toán Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 - File Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Bai-Tap-Tu-Luan-Toan-Dai-So-Va-Giai-Tich-Lop-11-File-Word-164/ Đây là bài tập đại số và giải tích toán lớp 11 cơ bản và nâng cao cả năm. Tài liệu này do thầy giáo Trần Sĩ Tùng biên soạn với nội dung phong phú và đa dạng. Tài liệu này được viết dưới dạng file word gồm 59 trang. ToancapBa.Net xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.]]> Thu, 2 Aug 2012 03:08:32 GMT Các Phương Pháp Giải Toán Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Cả Năm" - File Word - 97 Trang http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Cac-Phuong-Phap-Giai-Toan-Dai-So-Va-Giai-Tich-Lop-11-Ca-Nam-File-Word-97-Trang-161/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các thầy cô giáo và các em học sinh một tài liệu rất hay, hệ thống, đầy đủ và trình bày rất đẹp đó là tài liệu "Các phương pháp giải Toán Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Cả Năm " do thầy Trần Sĩ Tùng - Trường THPT Trưng Vương - Qui Nhơn biên soạn. Tài liệu này đi đến từng phương pháp chi tiết và các ví dụ minh họa cụ thể .Tài liệu này được viết dưới dạng file word gồm 97 trang. Các bạn download về tham khảo và chỉnh sửa theo ý mình nhé.]]> Tue, 31 Jul 2012 11:07:35 GMT Các Phương Pháp Tìm Giới Hạn Hàm Số Và Bài Tập Có Lời Giải http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Cac-Phuong-Phap-Tim-Gioi-Han-Ham-So-Va-Bai-Tap-Co-Loi-Giai-154/ Giới hạn của hàm số là một dạng toán rất hay và được áp dụng cho rất nhiều ngành lĩnh vực khác nhau. Sau đây ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến bạn đọc một tài liệu rất hay đó là "Các Phương Pháp Tìm Giới Hạn Hàm Số Và Bài Tập Có Lời Giải" của thầy Nguyễn Đình Sỹ Sưu tầm và biên soạn. Tài liệu được xây dựng rất đầy đủ và chi tiết được biên soạn dưới dạng word gồm 38 trang. Tài liệu này dành cho các bạn học sinh lớp 11, ôn thi đại học cao đẳng. Các bạn có thể download và chỉnh sửa bổ sung cho riêng mình.]]> Mon, 30 Jul 2012 03:07:50 GMT Tuyển Chọn Một Số Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 Có Tóm Tắt Phương Pháp-File Word http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Tuyen-Chon-Mot-So-Bai-Tap-Phuong-Trinh-Luong-Giac-Lop-11-Co-Tom-Tat-Phuong-Phap-File-Word-135/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu cùng bạn đọc "Tuyển Chọn Một Số Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 Có Tóm Tắt Phương Pháp". Tài liệu này do thầy Nguyễn Đình Sỹ biên soạn duới dạng file Word. Các Bạn Download về tham khảo nhé.]]> Sat, 28 Jul 2012 10:07:22 GMT Tổng Hợp Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Cả Năm Theo Chủ Đề( File Word) http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Tong-Hop-Bai-Tap-Dai-So-Va-Giai-Tich-Lop-11-Ca-Nam-Theo-Chu-De-File-Word-107/ Đây là bài tập Toán Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Theo Từng Chủ Đề Có Tóm Lý Theo Từng Chủ Đề Rất Hay Dùng Để Dạy Thêm. Được Viết Dạng Word. ToanCapBa Giới Thiệu Đề Bạn Đọc Tham Khảo.]]> Wed, 25 Jul 2012 09:07:02 GMT Bài Tập Toán Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 ( File Word) http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Bai-Tap-Toan-Ham-So-Luong-Giac-Va-Phuong-Trinh-Luong-Giac-Lop-11-File-Word-106/ Đây Là Bài Tập Toán Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 Rất Hay Dùng Đề Dạy Thêm Do Giáo Viên Phạm Cao Thế Biên Soạn. ToanCapBa.Net Giới thiệu để bạn đọc tham khảo.]]> Wed, 25 Jul 2012 06:07:30 GMT Bài Tập Đại Số Tổ Hợp, Nhị Thức Niu Tơn Có Hướng Dẫn Giải (file word) http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Bai-Tap-Dai-So-To-Hop-Nhi-Thuc-Niu-Ton-Co-Huong-Dan-Giai-file-word-105/ Đây là ài Tập Đại Số Tổ Hợp, Nhị Thức Niu Tơn, Có Hướng Dẫn Giải Của Trung Tâm Gia Sư Văn Huy. Bài Tập Được Viết Dưới dạng file word. ToanCapBa.Net Giới thiệu để bạn đọc tham khảo.]]> Wed, 25 Jul 2012 05:07:14 GMT Bài Tập Đại Số Tổ Hợp, Xác Suất, Nhị Thức Niu-Tơn Có Đáp Án (File word) http://toancapba.net/news/Dai-So-Va-Giai-Tich/Bai-Tap-Dai-So-To-Hop-Xac-Suat-Nhi-Thuc-Niu-Ton-Co-Dap-An-File-word-45/ Tue, 10 Jul 2012 09:07:15 GMT