Bài Viết - Thi Thử Tốt Nghiệp http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/ vi Tue, 4 Jun 2013 06:06:26 GMT Tue, 4 Jun 2013 06:06:26 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - Thi Thử Tốt Nghiệp http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/ 144 13 Gợi ý giải đề thi môn toán TNTHPT năm 2013 http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/Goi-y-giai-de-thi-mon-toan-TNTHPT-nam-2013-431/ Dưới đây là gợi ý giải đề thi môn toán TNTHPT năm 2013 được viết dưới dạng word.]]> Tue, 4 Jun 2013 06:06:26 GMT 5 đề thi thử tốt nghiệp môn toán cấp tốc năm 2013 có đáp án http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/5-de-thi-thu-tot-nghiep-mon-toan-cap-toc-nam-2013-co-dap-an-430/ ToanCapba.Net xin giới thiệu đến các bạn 5 đề thi thử tốt nghiệp cấp tốc môn toán có đáp án. Trong bộ đề gồm có đề thi tốt nghiệp phổ thông chính thức năm 2012 và 4 để thi thử do ToanCapBa.Net chọn lọc và viết dưới dạng PDF. Chúc các bạn đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp đến.]]> Fri, 31 May 2013 13:05:39 GMT Bộ đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 có lời giải http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/Bo-de-thi-thu-tot-nghiep-mon-toan-nam-2013-co-loi-giai-418/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn bộ đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 có lời giải chi tiết rất hay và đầy đủ. Bộ đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 20 đề kèm với lời giải chi tiết. Bộ đề này do các thầy cô giáo tổ toán trường THPT Lương Thế Vinh biên soạn dưới dang word gồm 117 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Mon, 15 Apr 2013 11:04:23 GMT Tổng hợp các chủ đề ôn thi tôt nghiệp môn toán năm 2013 http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/Tong-hop-cac-chu-de-on-thi-tot-nghiep-mon-toan-nam-2013-416/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn một tài liệu rất hay và đầy đủ đó là "Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán". Trong tài liệu này đầy đủ các chủ đề của chương trình toán lớp 12 như: Khảo sát hàm số và các bài toán có liên quan; phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit; tích phân và ứng dụng; số phức; thể tích khối đa diện; mặt tròn xoay, mặt trụ, mặt nón, mặt cầu; phương pháp tọa độ trong không gian. Trong mỗi chủ đề có chia ra nhiều phương pháp lồng ghép các với các bài tập tự luyện rất đầy đủ. Tài liệu này được biên soạn bởi các thầy cô giáo tổ toán - tin trường THPT Phan Thành Tài và được viết dưới dạng word gồm 102 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 12 Apr 2013 11:04:46 GMT Các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/Cac-chuyen-de-on-thi-tot-nghiep-THPT-391/ Tài liệu này bao gồm 21 chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT dành cho chương trình cơ bản. Với mỗi chuyên đề, tác giả xen kẻ các bài tập có đáp số để các bạn tham khảo. Tài liệu này tuy bài tập không nhiều nhưng đây là một tài liệu hay nhằm cũng cố các kiến thức cơ bản đã học ở chương trình lớp 12. Tài liệu này được viết dưới dạng word gồm có 21 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Mon, 25 Feb 2013 08:02:53 GMT Tài liệu ôn tập thi TN THPT năm học 2012 – 2013 đầy đủ - File Word http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/Tai-lieu-on-tap-thi-TN-THPT-nam-hoc-2012-2013-day-du-File-Word-229/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đẽn các em học sinh và các thầy cô giáo một tài liệu rất hay là " Tài liệu ôn tập thi TN THPT năm học 2012 – 2013". Tài liệu này có tóm tăt lý thuyết và phương pháp giải cho từng dạng bài tập để cho các em học sinh có thể tự giải được. Tài liệu này được biên soạn bởi tổ Toán - Trường THPT Lương Thế Vinh gồm 62 trang. Các bạn download về tham khảo nhé.]]> Thu, 16 Aug 2012 07:08:18 GMT Tổng hợp 60 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Có Kết Quả - File Word http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/Tong-hop-60-De-Thi-Thu-Tot-Nghiep-Co-Ket-Qua-File-Word-212/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các thầy cô giáo và các em một tài liệu hay đó là tài liệu " Tổng hợp 60 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Có Kết Quả ". Tài liệu này do thầy giáo Trần Sĩ Tùng - Trường THPT Trưng Vương - Qui Nhơn biên soạn và sưu tầm. Tài liệu này gồm 60 đề thi cùng với kết quả được viết dưới dạng file word. Các bạn download về sử dụng nhé.]]> Tue, 14 Aug 2012 00:08:11 GMT TÀI LIỆU ÔN TẬP KIẾN THỨC VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CƠ BẢN CHO HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP THPT Môn Toán Năm 2012 http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/TAI-LIEU-ON-TAP-KIEN-THUC-VA-REN-LUYEN-KY-NANG-CO-BAN-CHO-HOC-SINH-THI-TOT-NGHIEP-THPT-Mon-Toan-Nam-2012-202/ Nhằm tạo điều kiện và định hướng cho học sinh ôn tập thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT đạt hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành tài liệu lưu hành nội bộ về “Ôn tập và rèn luyện kỹ năng cơ bản cho học sinh thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT” các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Tài liệu có tính chất tạo điều kiện để học sinh ôn tập kiến thức và rèn luyện kỹ năng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình Giáo dục phổ thông và là tài liệu tham khảo để giáo viên ôn tập cho học sinh (Tài liệu không phải là Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT). Ban biên tập rất mong được sự góp ý của cán bộ, giáo viên và các em học sinh để tài liệu ngày càng hoàn chỉnh hơn.]]> Wed, 8 Aug 2012 04:08:05 GMT Giới Thiệu 6 Đề Thi Thử Đại Học Của Một Số Trường Có Đáp Án Năm 2012 ( File Word) http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/Gioi-Thieu-6-De-Thi-Thu-Dai-Hoc-Cua-Mot-So-Truong-Co-Dap-An-Nam-2012-File-Word-104/ Đâu là tổng hợp 6 đề thi thử Đại Học năm 2012 của trường TRƯỜNG THPT QUỐC HỌC QUY NHƠN Và LÊ QUÝ ĐÔN BÌNH ĐỊNH. ToanCapBa.Net Giới thiệu để bạn đọc tham khảo.]]> Wed, 25 Jul 2012 05:07:30 GMT Tổng Hợp 20 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Năm 2012 Có Đáp Án (File Word) http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/Tong-Hop-20-De-Thi-Thu-Tot-Nghiep-Nam-2012-Co-Dap-An-File-Word-103/ Đây Là Tổng Hợp 20 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Năm 2012 Có Đáp Án Được Viết Dưới Dạng File Word. Đề Thi Thử Nay Rất Hay. ToanCapba.Net Giới Thiệu Đề Bạn Đọc Tham Khảo.]]> Wed, 25 Jul 2012 05:07:03 GMT Tổng Hợp 100 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Năm 2012 (File word) http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/Tong-Hop-100-De-Thi-Thu-Tot-Nghiep-Nam-2012-File-word-100/ Đây là tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT Năm 2012 theo cấu trúc đề thi của bộ giáo dục và đào tạo được viết dưới dạng file word. ToanCapBa.Net giới thiệu để bạn đọc tham khảo.]]> Wed, 25 Jul 2012 04:07:08 GMT Bộ đề thi thử tôt nghiệp tỉnh Quảng Nam Năm 2013 có đáp án (file word) http://toancapba.net/news/De-Thi-Thu-Tot-Nghiep/Bo-de-thi-thu-tot-nghiep-tinh-Quang-Nam-Nam-2013-co-dap-an-file-word-17/ Đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông có đáp án của các trường THPT Chuyên và THPT của tỉnh Quảng Nam năm 2013. Toancapba.net xin giới thiệu cùng các bạn. File được viết dưới dang file word.]]> Sun, 1 Jul 2012 06:07:38 GMT