Bài Viết - Đề kiểm tra 1 tiết http://toancapba.net/news/De-kiem-tra-1-tiet-lop-10/ vi Wed, 27 Feb 2013 09:02:20 GMT Wed, 27 Feb 2013 09:02:20 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - Đề kiểm tra 1 tiết http://toancapba.net/news/De-kiem-tra-1-tiet-lop-10/ 144 13 Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Đại Số Lớp 10 Chương 4 có đáp án http://toancapba.net/news/De-kiem-tra-1-tiet-lop-10/Bo-De-Kiem-Tra-1-Tiet-Dai-So-Lop-10-Chuong-4-co-dap-an-396/ Đây là bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 4 đại số lớp 10 bao gồm cả nâng cao và cơ bản. Bộ đề kiểm tra này có một số đề có đáp án. Các đề còn lại là đề kiểm tra mà các bạn tự làm. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Wed, 27 Feb 2013 09:02:20 GMT Bộ Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc 2 Đại Số 10 Có Đáp Án - File Word http://toancapba.net/news/De-kiem-tra-1-tiet-lop-10/Bo-De-Kiem-Tra-1-tiet-chuong-2-Ham-So-Bac-Nhat-Va-Bac-2-Dai-So-10-Co-Dap-An-File-Word-307/ Đây là bộ đề kiểm tra 1 tiết toán 10 đại số chương 2 Hàm số bậc nhất và bậc hai có đáp án. Tuy nhiên, cũng có một số đề chưa có đáp án vì chúng tôi chưa cập nhật được. Hi vọng rằng với bộ đề kiểm tra này các em học sinh 10 có thể nắm được các dạng đề kiểm tra 1 tiết chương này. Bộ đề này được viết dưới dạng Word gồm 19 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Tue, 9 Oct 2012 11:10:47 GMT Đề kiểm tra 1 tiết toán 10 http://toancapba.net/news/De-kiem-tra-1-tiet-lop-10/De-kiem-tra-1-tiet-toan-10-14/ Đây là bốn đề kiểm tra 1 tiết của trường THPT Nguyễn Thái Bình. Chú ý bạn kích vào đường link , chờ 3 giây nhìn bên phải trang web và kích vào hình SKIP AD download. Bạn download ở link dưới.]]> Sun, 1 Jul 2012 04:07:48 GMT