Bài Viết - Đề kiểm tra 1 tiết http://toancapba.net/news/De-kiem-tra-1-tiet/ vi Thu, 12 Oct 2017 14:10:12 GMT Thu, 12 Oct 2017 14:10:12 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - Đề kiểm tra 1 tiết http://toancapba.net/news/De-kiem-tra-1-tiet/ 144 13 20 đề kiểm tra 1 tiết chương 1-Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác giải tích 11 http://toancapba.net/news/De-kiem-tra-1-tiet/20-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-1-Ham-so-luong-giac-va-phuong-trinh-luong-giac-giai-tich-11-483/ Toancapba.Net giới thiệu đến các bạn 20 đề kiểm tra 1 tiết chương I: Hàm số lượng giác và phương trình-giải tích lớp 11. Các đề kiểm tra 1 tiết được viết dưới dạng trắc nghiệm và tự luận bao gồm 46 trang word. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Thu, 12 Oct 2017 14:10:12 GMT Tổng Hợp 21 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 11 Chương II - Tổ Hợp Và Xác Suất ( File word) http://toancapba.net/news/De-kiem-tra-1-tiet/Tong-Hop-21-De-Kiem-Tra-1-Tiet-Toan-11-Chuong-II-To-Hop-Va-Xac-Suat-File-word-32/ Đây là tổng hợp 21 đề kiểm tra 1 tiết toán lớp 11 - Chương II - Tổ Hợp và xác Suất của nhiều trường THPT . Đề tổng hợp dưới dạng file word. Toancapba.net xin cùng giới thiệu cùng bạn đọc tham khảo.]]> Wed, 4 Jul 2012 04:07:58 GMT Tổng Hợp 10 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 11 Chương I - Lượng Giác Có Đáp Án( File word) http://toancapba.net/news/De-kiem-tra-1-tiet/Tong-Hop-10-De-Kiem-Tra-1-Tiet-Toan-11-Chuong-I-Luong-Giac-Co-Dap-An-File-word-31/ Đây là tổng hợp 10 đề kiểm tra 1 tiết toán lớp 11 - Chương I - Hàm số lượng giác và Phương trình của nhiều trường THPT . Đề tổng hợp dưới dạng file word. Toancapba.net xin cùng giới thiệu cùng bạn đọc tham khảo.]]> Wed, 4 Jul 2012 03:07:29 GMT Đề kiểm tra 1 tiết toán 11 http://toancapba.net/news/De-kiem-tra-1-tiet/De-kiem-tra-1-tiet-toan-11-15/ Đây là sáu đề kiểm tra 1 tiết của trường THPT Nguyễn Thái Bình. Chú ý bạn kích vào đường link , chờ 3 giây nhìn bên phải trang web và kích vào hình SKIP AD download. Bạn download ở link dưới.]]> Sun, 1 Jul 2012 04:07:16 GMT