Bài Viết - Giải tích Và Đại Số http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/ vi Wed, 8 Nov 2017 02:11:09 GMT Wed, 8 Nov 2017 02:11:09 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - Giải tích Và Đại Số http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/ 144 13 Bài tập trắc nghiệm chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và lôgarit-giải tích lớp 12 có đáp án http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-tap-trac-nghiem-chuong-2-Ham-so-luy-thua-ham-so-mu-va-logarit-giai-tich-lop-12-co-dap-an-487/ Bài tập trắc nghiệm chương 2: Hàm số lũy thùa, hàm số mũ và lôgarit-giải tích lớp 12 có đáp án được viết dưới dạng word gồm 19 trang với các chủ đề: BIẾN ĐỔI LŨY THỪA; BIẾN ĐỔI LÔGARIT; TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ LÔGARIT; ĐẠO HÀM HÀM SỐ MŨ & LÔGARIT; TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ MŨ Và LÔGA; ĐỒ THỊ HÀM SỐ MŨ & LÔGARIT; PHƯƠNG TRÌNH-BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ; PHƯƠNG TRÌNH-BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT. Các bạn tải về theo link dưới.]]> Wed, 8 Nov 2017 02:11:09 GMT 44 Câu hỏi trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số luyện thi THPT Quốc gia http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/44-Cau-hoi-trac-nghiem-tiep-tuyen-cua-do-thi-ham-so-luyen-thi-THPT-Quoc-gia-485/ Dưới đây là 44 câu hỏi trắc nghiệm về tiếp tuyến của đồ thị hàm số luyện thi THPT Quốc gia. Tài liệu được viết dưới dạng word gồm 4 trang. Các bạn có thể tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sat, 14 Oct 2017 13:10:37 GMT Tổng hợp 20 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 giải tích 12-Trắc nghiệm http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Tong-hop-20-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-1-giai-tich-12-Trac-nghiem-484/ Dưới đây là 20 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Giải tích lớp 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số có đáp án. Đề kiểm tra được tổng hợp từ các trường THPT trên toàn quốc và được viết dưới dạng word bao gồm 52 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 13 Oct 2017 04:10:26 GMT Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số luyện thi THPT Quốc Gia http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-tap-trac-nghiem-nhan-dang-do-thi-ham-so-luyen-thi-THPT-Quoc-Gia-482/ Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số gồm các chủ đề: Nhận dạng đồ thị hàm số bậc ba, hàm số trùng phương, hàm số bậc nhất trên bậc nhất nhằm cung cấp cho các bạn các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao dùng để kiểm tra và luyện thi THPT Quốc gia. Bài tập được viết dưới dạng word gồm 55 câu trắc nghiệm và 12 trang. Các bạn có thể tải về ở link dưới.]]> Sat, 30 Sep 2017 07:09:14 GMT Trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Trac-nghiem-su-tuong-giao-giua-hai-do-thi-481/ Toancapba xin giới thiệu đến các bạn bài tập trắc nghiệm gồm 40 câu về sự tương giao giữa hai đồ. Các câu hỏi bao gồm: Biện luận số nghiệm của phương trình thông qua đồ thị và biện luận số giao điểm giữa hai đồ thị thông qua phương trình hoành độ giao điểm. Tài liệu được viết dưới dạng word. Các bạn có thể download ở dưới.]]> Wed, 20 Sep 2017 05:09:54 GMT Bài tập trắc nghiệm giải tích 12 chương I khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số có đáp án http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-tap-trac-nghiem-chuong-khao-sat-su-bien-thien-va-ve-do-thi-ham-so-co-dap-an-480/ Toancapba.net giới thiệu đến các bạn bài tập trắc nghiệm chương I giải tích lớp 12 có đáp án bao gồm các chủ đề: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số, cực trị của hàm số, tiệm cận của đồ thị hàm số, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số, đồ thị và các bài toán liên quan. Bài tập trắc nghiệm này được biên soạn bởi thầy giáo Trần Thái Bình trường THPT Nguyễn Chí Thanh tỉnh Tây Ninh và viết dưới dạng word gồm 20 trang. Các bạn tải về theo link dưới.]]> Fri, 15 Sep 2017 15:09:04 GMT 68 câu trắc nghiệm chuyên đề tiệm cận của đồ thị hàm số luyện thi THPT Quốc gia http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/68-cau-trac-nghiem-chuyen-de-tiem-can-cua-do-thi-ham-so-luyen-thi-THPT-Quoc-gia-479/ Tiệm cận của đồ thị hàm số là một trong các câu hỏi trong đề thi THPT Quốc gia cũng như trong các đề kiểm tra. Vì vậy nó không thể thiếu trong các bài luyện thi của các thí sinh. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn tài liệu "Tiệm cận của đồ thị hàm số" được viết dưới dạng trắc nghiệm file word bao gồm 68 câu. Các bạn tải về ở link dưới.]]> Wed, 30 Aug 2017 15:08:44 GMT 162 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/162-cau-hoi-trac-nghiem-chuyen-de-gia-tri-lon-nhat-va-gia-tri-nho-nhat-cua-ham-so-478/ Dưới đây là 162 câu hỏi trắc nghiệm khách quan chuyên đề giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số nằm trong chương trình giải tích lớp 12. Chuyên đề này dùng để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia và được sưu tầm và biên soạn dưới dạng file word gồm 11 trang. Các bạn tải về ở dưới.]]> Tue, 29 Aug 2017 08:08:30 GMT 127 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề cực trị của hàm số luyện thi THPT Quốc gia http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/127-cau-hoi-trac-nghiem-chuyen-de-cuc-tri-cua-ham-so-luyen-thi-THPT-Quoc-gia-477/ Dưới đây là 127 câu trắc nghiệm toán giải tích 12 chuyên đề: Cực trị của hàm số. Tài liệu dùng để luyện thi THPT Quốc gia và được sưu tầm dưới dạng file word bao gồm 11 trang. Các bạn có thể tải về ở phía dưới.]]> Tue, 29 Aug 2017 02:08:04 GMT Trắc nghiệm chuyên đề tính đơn điệu của hàm số 105 câu trắc nghiệm http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Trac-nghiem-chuyen-de-tinh-don-dieu-cua-ham-so-105-cau-trac-nghiem-476/ Bài tập trắc nghiệm phần tính đơn điệu của hàm số bao gồm 105 câu được sưu tầm và viết dưới dạng word. Tài liệu dùng để giảng dạy và luyện thi THPT Quốc gia sắp đến.]]> Sat, 26 Aug 2017 09:08:07 GMT Bài tập trắc nghiệm toán 12 học kì 1 http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-tap-trac-nghiem-tinh-don-dieu-cua-ham-so-bac-ba-475/ ]]> Mon, 21 Aug 2017 13:08:28 GMT Các dạng toán cơ bản về khảo sát và vẽ đồ thị hàm số lớp 12 - file word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Cac-dang-toan-co-ban-ve-khao-sat-va-ve-do-thi-ham-so-lop-12-file-word-458/ ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn một tài liệu rất hay có lời giải chi tiết và được viết dưới dạng word đó là các dạng toán về khảo sát và vẽ đồ thị hàm số cùng các bài toán liên quan cơ bản như xét tính đơn điệu và tìm các cực trị của hàm số; tìm điều kiện của tham số để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó; tìm điều kiện của tham số để hàm số đạt cực trị tại điểm; tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số y trên một khoảng, một nửa khoảng và một đoạn; biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị; tìm số giao điểm của hai đồ thị bằng phương trình hoành độ giao điểm; tiếp tuyến của các đường cong. Tài liệu này được biên soạn dành cho học sinh muốn tìm hiểu các dạng toán cơ bản lớp 12. Hi vọng tài liệu này trang bị các kiến thức có bản cho các bạn để tiếp tục giải quyết tốt các bài toán dạng nâng cao. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới nhé.]]> Sun, 15 Sep 2013 05:09:42 GMT Tích Phân Bằng Phương Pháp Đổi Biến Số Có Lời Giải - Word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Tich-Phan-Bang-Phuong-Phap-Doi-Bien-So-Co-Loi-Giai-Word-385/ ToanCapBa.Net - Sau đây là một số bài tập tích phân được giải bằng phương pháp đổi biến số rất hay. Trong các bài tập tích phân này đa số là những bài tập tích phân khó dùng để ôn thi đại học. Trong mỗi bài tập đều có hướng dẫn và đáp số. Bài tập tích phân này được viết dưới dạng word gồm 15 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 22 Feb 2013 07:02:25 GMT Bài Tập Tích Phân Hay Và Khó http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-Tap-Tich-Phan-Hay-Va-Kho-384/ ToanCapBa.Net-Sau đây là những bài tập tích phân hay và khó được viết dưới dạng word. Bài tập này do thầy giáo Nguyễn Đình Thêm-Trường THPT Dĩ An sưu tầm và biên soạn. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 22 Feb 2013 06:02:39 GMT Bài Tập Ứng Dụng Của Tích Phân Có Lời Giải http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-Tap-Ung-Dung-Cua-Tich-Phan-Co-Loi-Giai-378/ Dưới đây là chuyên đề ứng dụng của tích phân có lời giải, bao gồm các dạng toán sau: Tích phân có chứa giá trị tuyệt đối, diện tích hình phẳng, thể tích hình tròn xoay. Chuyên đề này được viết dưới dạng word gồm 19 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn dưới.]]> Tue, 15 Jan 2013 03:01:31 GMT Bài tập nguyên hàm, tích phân có tóm tắt công thức-file word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-tap-nguyen-ham-tich-phan-co-tom-tat-cong-thuc-file-word-361/ Dưới đây là bài tập nguyên hàm, tích phân, ứng dụng rất hay, đầy đủ. Trong liệu này có bảng tóm tắt các công thức tính đạo hàm, nguyên hàm rất hệ thống. Tài liệu này được sưu tầm và tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn - Trường THPT Nguyễn Thái - Quảng Nam. Tài liệu này được viết dưới dạng word gồm 11 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 4 Jan 2013 10:01:03 GMT Các dạng toán nguyên hàm tích phân ứng dụng - Ôn thi tốt nghiệp đại học http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Cac-dang-toan-nguyen-ham-tich-phan-ung-dung-On-thi-tot-nghiep-dai-hoc-343/ Tài liệu "Các dạng toán nguyên hàm tích phân ứng dụng" là một tài liệu rất hay đầy đủ và hệ thống. Tài liệu này có tóm tắt các công thức tính nguyên nguyên hàm và tính diện tích thể tích hình phẳng và hình tròn xoay. Trong từng nội dung là các phương pháp lồng ghép các bài bài tập từ cơ bản đến nâng cao với các phương pháp cụ thể và chi tiết. Tài liệu này được biên soạn bởi các thầy cô giáo TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC và viết dưới dạng word gồm 29 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Thu, 15 Nov 2012 14:11:34 GMT Bài tập phương trình mũ và lôgarit nâng cao ôn chương - file word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-tap-phuong-trinh-mu-va-logarit-nang-cao-on-chuong-file-word-338/ Phương trình mũ và lôgarit là một dạng toán rất quan trọng và rất hay trong các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Với bài tập này dành cho các em lớp 12 ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị các kiến thức, kĩ năng cơ bản để ôn thi vào các trường đại học, cao đẳng nước nhà. Đây cũng là những bài tập cơ bản và được phân dạng theo từng phương pháp như: Đưa về cùng cơ số, Đặt ẩn phụ, lôgarit hóa, mũ hóa....Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Thu, 8 Nov 2012 10:11:31 GMT Tổng Hợp Các Bài Tập Tích Phân Và Ứng Dụng - File Word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Tong-Hop-Cac-Bai-Tap-Tich-Phan-Va-Ung-Dung-File-Word-333/ Tích phân là một bài toán không thể thiếu trong các kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các đề tuyển sinh đại học. Để làm phong phú thêm các dạng toán về tích phân và ứng dụng. ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn 500 Bài Tập Tích Phân Và Ứng Dụng nhằm cung cấp thêm các dạng bài tập cần thiết để các bạn tham khảo. Bài tập này gồm 3 phần: Tính nguyên hàm, Tính các tích phân, Các bài Toán về ứng dụng của tích phân như tính diện tích, thể tích và viết dưới dạng Word có 22 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Mon, 29 Oct 2012 08:10:49 GMT Chuyên Đề Tích Phân Luyện Thi Đại Học Năm 2012-2013 - File Word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Chuyen-De-Tich-Phan-Luyen-Thi-Dai-Hoc-Nam-2012-2013-File-Word-317/ Đây là chuyên đề tích phân Luyện Thi Đại Học Môn Toán Năm 2012-2013. Câu tích phân thường là câu bắt buộc trong các đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của nước nhà. Tích phân của các kì thi đại học biến hóa khôn lường, có thể không thấy các dạng ngay mà phải biến đổi bằng các công thức đã biết về các dạng quen thuộc để tính nó. Chuyên đề tích phân này sẽ trang bị cho các em những kiến thức, kĩ năng cơ bản về phương pháp giải tích phân và lồng ghép các tích phân dạng nâng cao quy về dạng quen thuộc. Với mong mỏi mỗi kiến thức cô đọng và hệ thống trong chuyên đề này sẽ giúp được một phần nào cho các em học sinh bắt đầu ôn luyện phần tích phân này. Chuyên đề này được viết dưới dạng Word. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Wed, 17 Oct 2012 14:10:54 GMT Bài Tập Phương Trình Mũ, LôGaRit Lớp 12 Phân Dạng Theo Từng Phương Pháp http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-Tap-Phuong-Trinh-Mu-LoGaRit-Lop-12-Phan-Dang-Theo-Tung-Phuong-Phap-314/ Phương trình mũ và lôgarit là một dạng toán thường có mặt trong các kì tuyển sinh đại học cao đẳng. Tuy nhiên để vận dụng vào việc làm các bài khó và nâng cao hơn ở các đề tuyển sinh ta phải nắm rõ kiến thức cơ bản và làm chắc được các bài tập cơ bản. Bài tập phương trình mũ và lôgarit được phân dạng theo từng phương pháp là một trong những yêu cầu ấy. Bài tập đa số ở dạng xen kẻ với các dạng bài tập nâng cao. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Tue, 16 Oct 2012 10:10:41 GMT Bài Tập Phương Trình mũ, bất phương trình mũ và lôgarit được phân theo từng phương pháp 2012-2013 File Word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-Tap-Phuong-Trinh-mu-bat-phuong-trinh-mu-va-logarit-duoc-phan-theo-tung-phuong-phap-2012-2013-File-Word-306/ Phương trình mũ, bất phương trình mũ là một câu thường hay ra trong các đề tuyển sinh đại học cao đẳng và cũng thường là câu không khó. Tuy nhiên để lấy điểm tối đa phần này không phải là chuyện dễ ."Bài Tập Phương Trình mũ, bất phương trình mũ và lôgarit được phân theo từng phương pháp là một trong những dạng bài tập hay nằm rèn luyện các kĩ năng cần thiết cho các em học sinh.Bài tập này được phân dạng theo từng dạng theo những phương pháp sau: PHƯƠNG PHÁP LOGARIT HOÁ VÀ ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ, Phương pháp đặt ẩn phụ, phương pháp hàm số . Bài tập này được viết dưới dạng Word gồm 10 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Tue, 9 Oct 2012 10:10:43 GMT Bài Tập Tự Luyện Giải Tích Lớp 12 có tóm tắt phương pháp - File Word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-Tap-Tu-Luyen-Giai-Tich-Lop-12-co-tom-tat-phuong-phap-File-Word-290/ Đây là bài tập tự luyện giải tích lớp 12 cả năm, dùng để các em học sinh lớp 12 tự ôn tập ở nhà các dạng toán tự cơ bản cũng như các bài tập nâng cao. Mỗi dạng bài tập này đều có tóm tắt phương pháp để các em học sinh từ đó có thể định dạng được hướng giải các loại bài tập sau này. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Thu, 27 Sep 2012 01:09:19 GMT Luyện Tập Khảo Sát Hàm Số Và Các Bài Toán Liên Quan 2012-2013 - File Word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Luyen-Tap-Khao-Sat-Ham-So-Va-Cac-Bai-Toan-Lien-Quan-2012-2013-File-Word-274/ Nhằm giúp học sinh có định hướng tốt môn toán cho kỳ thi TN THPT , ta đưa ra một số bài toán khảo sát hàm số nằm trong nội dung kiến chương trình ,để học sinh có cơ hội làm quen được dạng toán của kỳ thi . Với một số bài toán dưới đây không là tất cả , mà nó chỉ là nét điển hình chung để phác hoạ lên kiến thức yêu cầu của một bài toán khảo sát hàm số . Đây cũng là tài liệu hay được biên soạn bởi Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp gồm 14 trang nhằm cũng cố những kiến thức cơ bản cho kì thi tốt nghiệp sắp đến. Các bạn tải tài liệu theo chú ý ở dưới.]]> Thu, 20 Sep 2012 11:09:25 GMT Tìm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số Bằng Phương Pháp Đạo Hàm 2012-2013 - File Word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Tim-Gia-Tri-Lon-Nhat-Va-Nho-Nhat-Cua-Ham-So-Bang-Phuong-Phap-Dao-Ham-File-Word-265/ Ứng dụng của đạo hàm rất rộng và được ứng dụng trong nhiều chủ đề của toán học. Tuy nhiên với tài liệu này, chủ yếu tập trung vào việc ứng dụng đạo để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Đây cũng là tài liệu hay, được viết dưới dạng Word gồm 16 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Tue, 18 Sep 2012 01:09:03 GMT Phương pháp giải Toán Lũy Thừa Mũ Và LôGaRit - File Word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Phuong-phap-giai-Toan-Luy-Thua-Mu-Va-LoGaRit-File-Word-263/ Lũy thừa mũ và lôgarit là một trong những kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho việc biến đổi và giải phương trình ,bất phương trình , hệ phương trình mũ và lôgarit. Do vậy bài tập cũng như phương pháp giải lũy thừa mũ và lôgarit có lời giải là một trong những kiến thức trang bị cho việc này. Toancapba.Net xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo. Phương pháp và bài tập này do thầy Nguyễn Đình Sỹ sưu tầm và biên soạn một cách có hệ thống dưới dạng file Word gồm 21 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sun, 16 Sep 2012 16:09:13 GMT Bài Tập Và Phương Pháp Tự Học Môn Toán Giải Tích Lớp 12 - File Word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-Tap-Va-Phuong-Phap-Tu-Hoc-Mon-Toan-Giai-Tich-Lop-12-File-Word-261/ Môn Toán Giải Tích Lớp 12 đuợc cho là dể học nhất trong các môn Toán ở trường THPT. Tuy nhiên nó cũng là môn xuyên suốt trong các kì thi TNTHPT và các kì thi tuyển sinh đại học chiếm số điểm rất cao. Vì vậy, Bài Tập Và Phương Pháp Tự Học Môn Toán Giải Tích Lớp 12 là một tài liệu đáp ứng nhu cầu đó nhằm phát huy khả năng sáng tạo của học sinh cũng như kĩ năng rèn luyện tính tự lực của học sinh. Tài liệu này rất hay do thầy giáo Võ Thanh Hùng - Trường THPT Trần Quốc Toản - Đồng Tháp biên soạn dưới dạng file Word gồm 91 trang. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới nhé.]]> Sat, 15 Sep 2012 03:09:58 GMT Bài Tập Tích Phân Và Ứng Dụng Theo Từng Chủ Đề - File Word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-Tap-Tich-Phan-Va-Ung-Dung-Theo-Tung-Chu-De-File-Word-255/ Đây là bài tập tích phân lớp 12 và các ứng dụng của nó. Bài tập này được phân loại theo từng dạng và có hệ thống. Dùng cho các em học sinh lớp 12 và ôn thi tốt nghiệp, đại học cao đăng. Tuy không phải là chuyên đề nhưng bài tập này là một phần khắc sâu những bài toán nâng cao sau này. Các bạn download theo hướng dẫn ở dưới nhé.]]> Fri, 14 Sep 2012 08:09:15 GMT Bài Tập Giải Tích Lớp 12 Dùng Để Ôn Thi Tốt Nghiệp - File Word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-Tap-Giai-Tich-Lop-12-Dung-De-On-Thi-Tot-Nghiep-File-Word-250/ Đây cũng là bài tập giải tích lớp 12 dùng cho việc ôn thi tốt nghiệp. Tuy thiếu một số phần của giải tích lớp 12 nhưng nó cũng là một tài liệu để quí thầy cô và các em học sinh có thể ôn thi đạt kết quả. Các bạn download theo hướng dẫn ở dưới.]]> Thu, 13 Sep 2012 04:09:20 GMT Bài Tập Cơ Bản Về Khảo Sát Hàm Và Các Bài Toán Liên Quan - File Word http://toancapba.net/news/Giai-tich-Va-Dai-So/Bai-Tap-Co-Ban-Ve-Khao-Sat-Ham-Va-Cac-Bai-Toan-Lien-Quan-File-Word-244/ Đây là những bài tập cơ bản và nâng cao về khảo sát hàm số và các bài toán liên quan. Tài liệu này được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Quang Kỉnh - Trường THPT Tầm Vu 1- Hậu Giang . Bài tập này tương đối sát với từng đối tượng học sinh được viết dưới dạng Word gồm 6 trang. Toán Cấp Ba xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.]]> Fri, 7 Sep 2012 03:09:46 GMT