Bài Viết - Giáo Án Toán 10 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-10/ vi Thu, 1 Nov 2012 04:11:53 GMT Thu, 1 Nov 2012 04:11:53 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - Giáo Án Toán 10 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-10/ 144 13 Giáo Án Toán 10 Chương Trình Chuẩn trọn bộ: Đại Số, Hình Học, Tự Chọn Cả Năm http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-10/Giao-An-Toan-10-Chuong-Trinh-Chuan-tron-bo-Dai-So-Hinh-Hoc-Tu-Chon-Ca-Nam-335/ Đây là bộ giáo án toán 10 chương trình cơ bản chuẩn cả năm học. Được biên soạn theo ba cột. Bộ giáo án cả năm này gồm có ba giáo án sau: giáo án đại số, giáo án hình học và giáo án bám sát toán 10 và đây cũng là bộ giáo án hay được viết dưới dạng Word. Giáo án này được nén dưới dạng file rar. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới .]]> Thu, 1 Nov 2012 04:11:53 GMT Giáo Án Toán Lớp 10 - Chương Trình Nâng Cao Trọn Bộ ( file word) Năm 2012 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-10/Giao-An-Toan-Lop-10-Chuong-Trinh-Nang-Cao-Tron-Bo-file-word-Nam-2012-97/ Đây là bộ giáo án toán lớp 10 dành cho chương trình nâng cao gồm giáo Đại Số cả năm và giáo án hình học cả năm. Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Tue, 24 Jul 2012 10:07:19 GMT Giáo Án Toán Tự Chọn Toán Lớp 10 Nâng Cao Đại Số Và Hình Học cả năm 2012( File word) http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-10/Giao-An-Toan-Tu-Chon-Toan-Lop-10-Nang-Cao-Dai-So-Va-Hinh-Hoc-ca-nam-2012-File-word-96/ Đây là bộ giáo án tự chọn toán lớp 10 Đại Số Và Hình Học cả năm dành cho chương trình Nâng Cao. Đây cũng là bộ giáo án có hai cột rất đầy đủ. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. Các bạn download về và có thể chỉnh sửa.]]> Tue, 24 Jul 2012 09:07:43 GMT Giáo Án Toán Tự Chọn Lớp 10 Cơ bản Đại Số Và Hình Học cả năm ( File word) http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-10/Giao-An-Toan-Tu-Chon-Lop-10-Co-ban-Dai-So-Va-Hinh-Hoc-ca-nam-File-word-95/ Đây là bộ giáo án tự chọn toán lớp 10 Đại Số Và Hình Học cả năm dành cho chương trình cơ bản. Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. Các bạn download về và có thể chỉnh sửa.]]> Mon, 23 Jul 2012 06:07:27 GMT Giáo Án Toán Lớp 10 Cơ bản Đại Số Và Hình Học cả năm ( File word) http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-10/Giao-An-Toan-Lop-10-Co-ban-Dai-So-Va-Hinh-Hoc-ca-nam-File-word-94/ Đây là bộ giáo án toán lớp 10 Đại Số Và Hình Học cả năm dành cho chương trình cơ bản. Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. Các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Mon, 23 Jul 2012 05:07:39 GMT