Bài Viết - Giáo Án Toán 12 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-12/ vi Tue, 16 Oct 2012 16:10:50 GMT Tue, 16 Oct 2012 16:10:50 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - Giáo Án Toán 12 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-12/ 144 13 Giáo Án Toán Lớp 12 Cả Năm Chương Trình Cơ Bản (Chuẩn) Cả Giải Tích, Hình Học Và Tự Chọn 2012-2013 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-12/Giao-An-Toan-Lop-12-Ca-Nam-Chuong-Trinh-Co-Ban-Chuan-Ca-Giai-Tich-Hinh-Hoc-Va-Tu-Chon-2012-2013-316/ Đây là bộ giáo án Toán Lớp 12 dành cho chương trình cơ bản ( chuẩn) bao gồm cả giải tích, hình học và tự chọn. Đây là bộ giáo ba cột rất đầy đủ được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Mạnh Tùng Trường THPT Sốp Cộp. Đây cũng là bộ giáo án mới cập nhật. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới và chỉnh sửa hợp lý theo ý của mình.]]> Tue, 16 Oct 2012 16:10:50 GMT Giáo Án Tự Chọn Toán Lớp 12 - Chương Trình Nâng Cao Cả Năm- Trọn Bộ ( file word) Năm 2012 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-12/Giao-An-Tu-Chon-Toan-Lop-12-Chuong-Trinh-Nang-Cao-Ca-Nam-Tron-Bo-file-word-Nam-2012-98/ Đây là bộ giáo án toán tự chọn lớp 12 dành cho chương trình Nâng Cao Cả Năm gồm cả Giải Tích Và Hình Học , Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. Các bạn download về và có thể Chỉnh Sửa cho riêng mình.]]> Tue, 24 Jul 2012 11:07:53 GMT Giáo Án Tự Chọn Toán Lớp 12 - Chương Trình Cơ Bản Trọn Bộ ( file word) Năm 2012 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-12/Giao-An-Tu-Chon-Toan-Lop-12-Chuong-Trinh-Co-Ban-Tron-Bo-file-word-Nam-2012-25/ Đây là bộ giáo án toán tự chọn lớp 12 dành cho chương trình cơ bản gồm giáo án tự chọn giải tích cả năm và giáo án tự chọn l hình học cả năm , Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Mon, 2 Jul 2012 03:07:06 GMT Giáo Án Toán Lớp 12 - Chương Trình Cơ Bản Trọn Bộ ( file word) Năm 2012 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-12/Giao-An-Toan-Lop-12-Chuong-Trinh-Co-Ban-Tron-Bo-file-word-Nam-2012-24/ Đây là bộ giáo án toán lớp 12 dành cho chương trình cơ bản gồm giáo án Giải tích cả năm và giáo án hình học cả năm , Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Mon, 2 Jul 2012 03:07:46 GMT Giáo Án Toán Lớp 12 - Chương Trình Nâng Cao Trọn Bộ ( file word) Năm 2012 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan-12/Giao-An-Toan-Lop-12-Chuong-Trinh-Nang-Cao-Tron-Bo-file-word-Nam-2012-22/ Đây là bộ giáo án toán lớp 12 dành cho chương trình nâng cao gồm Giải tích học kì 1, Giải tích học kì 2, Hình học học kí, và hình học học kì 2. Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Sun, 1 Jul 2012 15:07:08 GMT