Bài Viết - Giáo Án Toán http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/ vi Thu, 1 Nov 2012 04:11:53 GMT Thu, 1 Nov 2012 04:11:53 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - Giáo Án Toán http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/ 144 13 Giáo Án Toán 10 Chương Trình Chuẩn trọn bộ: Đại Số, Hình Học, Tự Chọn Cả Năm http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Toan-10-Chuong-Trinh-Chuan-tron-bo-Dai-So-Hinh-Hoc-Tu-Chon-Ca-Nam-335/ Đây là bộ giáo án toán 10 chương trình cơ bản chuẩn cả năm học. Được biên soạn theo ba cột. Bộ giáo án cả năm này gồm có ba giáo án sau: giáo án đại số, giáo án hình học và giáo án bám sát toán 10 và đây cũng là bộ giáo án hay được viết dưới dạng Word. Giáo án này được nén dưới dạng file rar. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới .]]> Thu, 1 Nov 2012 04:11:53 GMT Giáo Án Toán Lớp 12 Cả Năm Chương Trình Cơ Bản (Chuẩn) Cả Giải Tích, Hình Học Và Tự Chọn 2012-2013 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Toan-Lop-12-Ca-Nam-Chuong-Trinh-Co-Ban-Chuan-Ca-Giai-Tich-Hinh-Hoc-Va-Tu-Chon-2012-2013-316/ Đây là bộ giáo án Toán Lớp 12 dành cho chương trình cơ bản ( chuẩn) bao gồm cả giải tích, hình học và tự chọn. Đây là bộ giáo ba cột rất đầy đủ được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Mạnh Tùng Trường THPT Sốp Cộp. Đây cũng là bộ giáo án mới cập nhật. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới và chỉnh sửa hợp lý theo ý của mình.]]> Tue, 16 Oct 2012 16:10:50 GMT Tổng Hợp Giáo Án Trình Chiếu Powerpoint Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Cả Năm http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Tong-Hop-Giao-An-Trinh-Chieu-Powerpoint-Dai-So-Va-Giai-Tich-Lop-11-Ca-Nam-113/ Đây là giáo án trình chiếu Powerpoint Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Cả Năm. Bao Gồm 5 Chương. Các Thầy Cô Download Về Sử Dụng Nhé. File được nén dưới dạng winrar, dung lượng 62,7 MB.]]> Thu, 26 Jul 2012 04:07:51 GMT Giáo Án Tự Chọn Toán Nâng caoLớp 11 Gồm Giải Tích Và Hình Học cả năm ( File word) http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Tu-Chon-Toan-Nang-caoLop-11-Gom-Giai-Tich-Va-Hinh-Hoc-ca-nam-File-word-99/ Đây là bộ giáo án tự chọn toán Nâng Cao lớp 11 Gồm Giải Tích Và Hình Học cả năm dành cho chương trình nâng. Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Tue, 24 Jul 2012 12:07:14 GMT Giáo Án Tự Chọn Toán Lớp 12 - Chương Trình Nâng Cao Cả Năm- Trọn Bộ ( file word) Năm 2012 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Tu-Chon-Toan-Lop-12-Chuong-Trinh-Nang-Cao-Ca-Nam-Tron-Bo-file-word-Nam-2012-98/ Đây là bộ giáo án toán tự chọn lớp 12 dành cho chương trình Nâng Cao Cả Năm gồm cả Giải Tích Và Hình Học , Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. Các bạn download về và có thể Chỉnh Sửa cho riêng mình.]]> Tue, 24 Jul 2012 11:07:53 GMT Giáo Án Toán Lớp 10 - Chương Trình Nâng Cao Trọn Bộ ( file word) Năm 2012 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Toan-Lop-10-Chuong-Trinh-Nang-Cao-Tron-Bo-file-word-Nam-2012-97/ Đây là bộ giáo án toán lớp 10 dành cho chương trình nâng cao gồm giáo Đại Số cả năm và giáo án hình học cả năm. Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Tue, 24 Jul 2012 10:07:19 GMT Giáo Án Toán Tự Chọn Toán Lớp 10 Nâng Cao Đại Số Và Hình Học cả năm 2012( File word) http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Toan-Tu-Chon-Toan-Lop-10-Nang-Cao-Dai-So-Va-Hinh-Hoc-ca-nam-2012-File-word-96/ Đây là bộ giáo án tự chọn toán lớp 10 Đại Số Và Hình Học cả năm dành cho chương trình Nâng Cao. Đây cũng là bộ giáo án có hai cột rất đầy đủ. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. Các bạn download về và có thể chỉnh sửa.]]> Tue, 24 Jul 2012 09:07:43 GMT Giáo Án Toán Tự Chọn Lớp 10 Cơ bản Đại Số Và Hình Học cả năm ( File word) http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Toan-Tu-Chon-Lop-10-Co-ban-Dai-So-Va-Hinh-Hoc-ca-nam-File-word-95/ Đây là bộ giáo án tự chọn toán lớp 10 Đại Số Và Hình Học cả năm dành cho chương trình cơ bản. Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. Các bạn download về và có thể chỉnh sửa.]]> Mon, 23 Jul 2012 06:07:27 GMT Giáo Án Toán Lớp 10 Cơ bản Đại Số Và Hình Học cả năm ( File word) http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Toan-Lop-10-Co-ban-Dai-So-Va-Hinh-Hoc-ca-nam-File-word-94/ Đây là bộ giáo án toán lớp 10 Đại Số Và Hình Học cả năm dành cho chương trình cơ bản. Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. Các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Mon, 23 Jul 2012 05:07:39 GMT Giáo Án Toán Lớp 11 Cơ bản Giải Tích Và Hình Học cả năm ( File word) http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Toan-Lop-11-Co-ban-Giai-Tich-Va-Hinh-Hoc-ca-nam-File-word-93/ Đây là bộ giáo án toán lớp 11 Giải Tích Và Hình Học cả năm dành cho chương trình cơ bản. Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. Các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Mon, 23 Jul 2012 04:07:55 GMT Giáo Án Tự Chọn Toán Lớp 11 Cơ bản Giải Tích Và Hình Học cả năm ( File word) http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Tu-Chon-Toan-Lop-11-Co-ban-ca-nam-File-word-92/ Đây là bộ giáo án tự chọn toán lớp 11 Giải Tích Và Hình Học cả năm dành cho chương trình cơ bản. Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Mon, 23 Jul 2012 03:07:25 GMT Giáo Án Tự Chọn Toán Lớp 12 - Chương Trình Cơ Bản Trọn Bộ ( file word) Năm 2012 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Tu-Chon-Toan-Lop-12-Chuong-Trinh-Co-Ban-Tron-Bo-file-word-Nam-2012-25/ Đây là bộ giáo án toán tự chọn lớp 12 dành cho chương trình cơ bản gồm giáo án tự chọn giải tích cả năm và giáo án tự chọn l hình học cả năm , Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Mon, 2 Jul 2012 03:07:06 GMT Giáo Án Toán Lớp 12 - Chương Trình Cơ Bản Trọn Bộ ( file word) Năm 2012 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Toan-Lop-12-Chuong-Trinh-Co-Ban-Tron-Bo-file-word-Nam-2012-24/ Đây là bộ giáo án toán lớp 12 dành cho chương trình cơ bản gồm giáo án Giải tích cả năm và giáo án hình học cả năm , Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Mon, 2 Jul 2012 03:07:46 GMT Giáo Án Toán Lớp 11 - Chương Trình Nâng Cao Trọn Bộ ( file word) Năm 2012 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Toan-Lop-11-Chuong-Trinh-Nang-Cao-Tron-Bo-file-word-Nam-2012-23/ Đây là bộ giáo án toán lớp 11 dành cho chương trình nâng cao gồm giáo giải tích cả năm và giáo án hình học cả năm. Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Mon, 2 Jul 2012 02:07:00 GMT Giáo Án Toán Lớp 12 - Chương Trình Nâng Cao Trọn Bộ ( file word) Năm 2012 http://toancapba.net/news/Giao-An-Toan/Giao-An-Toan-Lop-12-Chuong-Trinh-Nang-Cao-Tron-Bo-file-word-Nam-2012-22/ Đây là bộ giáo án toán lớp 12 dành cho chương trình nâng cao gồm Giải tích học kì 1, Giải tích học kì 2, Hình học học kí, và hình học học kì 2. Đây cũng là bộ giáo án có ba cột. Dưới dạng file word. Toancapba.net xin giới thiệu với các bạn. các bạn download về và có thể sữa chữa cho riêng mình.]]> Sun, 1 Jul 2012 15:07:08 GMT