Bài Viết - Giáo Án Trình Chiếu powerpoint http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/ vi Mon, 25 Feb 2013 08:02:07 GMT Mon, 25 Feb 2013 08:02:07 GMT http://toancapba.net/rss/ http://toancapba.net/uploads/bnanerhi10_e99bd0b494cdb618e53ce0ab57754ffa.gif Bài Viết - Giáo Án Trình Chiếu powerpoint http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/ 144 13 Ứng dụng của tích phân để tính thể tích vật thể-Giáo Án Trình Chiếu http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Ung-dung-cua-tich-phan-de-tinh-the-tich-vat-the-Giao-An-Trinh-Chieu-389/ Đây là giáo án bài " Ứng dụng của tích phân để tính thể tích vật thể" thuộc chương trình giải tích lớp 12 nâng cao và được thể hiện bằng trình chiếu powerpoint. Trình chiếu này gồm 23 slie rất đẹp và chuẩn. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Mon, 25 Feb 2013 08:02:07 GMT Ứng dụng của tích phân để tính diện tích hình phẳng-Giáo Án Trình Chiếu http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Ung-dung-cua-tich-phan-de-tinh-dien-tich-hinh-phang-Giao-An-Trinh-Chieu-388/ Đây là giáo án trình chiếu bằng powerpoint bài "Ứng dụng của tích phân để tính diện tích hình phẳng" thuộc chương trình nâng cao giải tích lớp 12. Bài giảng này gồm 23 slide rất sinh động và được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Văn Tài - Trường THPT Bình Thanh. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Mon, 25 Feb 2013 07:02:46 GMT Giáo Án Trình Chiếu Ứng dụng của tích phân trong hình học http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Giao-An-Trinh-Chieu-Ung-dung-cua-tich-phan-trong-hinh-hoc-387/ Đây là giáo án trình chiếu Powerpoint bài "Ứng dụng của tích phân trong hình học" thuộc chương trình giải tích lớp 12 cơ bản. Bài giảng này gồm có 25 slide và được biên soạn bởi thầy giáo Trần Thanh Việt - Trường THPT Tân Bình. Đây cũng là một giáo án trình chiếu hay, đầy đủ và đẹp. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Mon, 25 Feb 2013 07:02:48 GMT Trình chiếu powerpoint tiết luyện tập hệ tọa độ trong không gian http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Trinh-chieu-powerpoint-tiet-luyen-tap-he-toa-do-trong-khong-gian-365/ Đây là giáo án trình chiếu Powerpoint tiết bài tập hệ tọa độ trong không gian. Bài giảng này gồm 13 slide. Tiết giảng này do thầy giáo Nguyễn Năng Suất - Trường THPT Quang Trung - Gò Dầu - Tây Ninh biên soạn. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sat, 5 Jan 2013 03:01:51 GMT Bài giảng điện tử bài hệ tọa độ trong không gian tiết 1-2 http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Bai-giang-dien-tu-bai-he-toa-do-trong-khong-gian-tiet-1-2-364/ Đây là giáo án điện tử bài hệ tọa độ trong không gian tiết 1-2 được trình chiếu bằng Powerpoint. Bài trình chiếu này gồm 13 slie kết hợp với các hình động đẹp và hình nền màu đen. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sat, 5 Jan 2013 03:01:35 GMT Giáo Án Trình Chiếu Powerpoint bài hệ tọa độ trong không gian (tiết 1) http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Giao-An-Trinh-Chieu-Powerpoint-bai-he-toa-do-trong-khong-gian-tiet-1-363/ Đây là giáo án bài hệ tọa độ trong không gian tiết 1 được trình chiếu bằng Powerpoint gồm 17 slide. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Sat, 5 Jan 2013 03:01:14 GMT Giáo Án Trình Chiếu Powerpoint bài tập tích phân tiết 1-2 http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Giao-An-Trinh-Chieu-Powerpoint-bai-tap-tich-phan-tiet-1-2-360/ Bài giảng bài tập tích phân này là một tiết bài tập rất hay và sinh động được trình chiếu bằng Powerpoint. Trong tiết giảng này hoạt động chủ yếu là hoạt động nhóm được biên soạn theo tinh thần mới của bộ giáo dục và đào đào tạo. Bài giảng này được biên soạn bởi thầy giáo NGUYỄN VĂN THẮNG trường THPT NGUYỄN VĂN CỪ gồm 20 slide. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 4 Jan 2013 09:01:55 GMT Giáo Án Trình Chiếu Powerpoint bài tích phân tiết 2 http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Giao-An-Trinh-Chieu-Powerpoint-bai-tich-phan-tiet-2-359/ Đây là giáo án trình chiếu bằng Powerpoint bài tích phân tiết 2, phần các phương pháp tính tích phân: Đổi biến số, tích phân từng phần. Đây là một giáo án rất hay gồm 18 slide. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 4 Jan 2013 05:01:52 GMT Giáo Án Trình Chiếu Powerpoint tích phân tiết 1 http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Giao-An-Trinh-Chieu-Powerpoint-tich-phan-tiet-1-358/ Đây là giáo án điện tử bài tích phân tiết 1 lớp 12 được trình chiếu bằng Powerpoint. Bài giảng này được biên soạn bởi thầy giáo BÙI THANH HÙNG -TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN HOÀI gồm 16 slide. Đây là một bài giảng hay và được biên soạn rất công phu. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 4 Jan 2013 05:01:30 GMT Giáo án trình chiếu powerpoint bài tập nguyên hàm Tiết 3-4 http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Giao-an-trinh-chieu-powerpoint-bai-tap-nguyen-ham-Tiet-3-4-357/ Đây là giáo án điện tử trình chiếu bằng Powerpoint của bài tập nguyên hàm giải tích lớp 12. Giáo án này gồm có 11 slide và được biên soạn bởi thầy giáo Trần Trọng Tiến trường THPT Đình Lập. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Fri, 4 Jan 2013 05:01:38 GMT Giáo án trình chiếu powerpoint bài nguyên hàm Tiết 3 http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Giao-an-trinh-chieu-powerpoint-bai-nguyen-ham-Tiet-3-356/ Đây là bài giảng trình chiếu slide bằng powerpoint bài nguyên hàm tiết 3 của toán giải tích lớp 12, Bài giảng điện tử này gồm 11 slide và được biên soạn bởi thầy giáo NGUYỄN ĐẮC HẢI - TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ - PHÚ YÊN. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới]]> Thu, 3 Jan 2013 12:01:40 GMT Giáo án trình chiếu powerpoint bài nguyên hàm Tiết 1-2 http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Giao-an-trinh-chieu-powerpoint-bai-nguyen-ham-Tiet-1-2-355/ Đây là bài giảng bằng powerpoint bài nguyên hàm tiết 1 và tiết 2 của chương trình giải tích lớp 12. Giáo án trình chiếu này gồm có 22 slide. Và được biên soạn bởi các thầy cô giáo trường THPT Số III An Nhơn. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Thu, 3 Jan 2013 11:01:16 GMT Trình chiếu powerpoint bài nguyên hàm Tiết 1 http://toancapba.net/news/Giao-An-Trinh-Chieu-slide/Trinh-chieu-powerpoint-bai-nguyen-ham-Tiet-1-353/ Đây là giáo án trình chiếu powerpoint bài nguyên hàm Tiết 1 lớp 12 rất đẹp. Được biên soạn bởi các thầy cô giáo trường THPT LÊ THỊ PHA - Lâm Đồng. Giáo án điện tử này gồm 29 slide. Các bạn tải về theo hướng dẫn ở dưới.]]> Thu, 3 Jan 2013 11:01:33 GMT