SKKN Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giác

SKKN Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giác
ToanCapBa.Net xin giới thiệu đến các bạn một sáng kiến kinh nghiệm hay là"PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ KHAI THÁC ĐỊNH LÝ CÔSIN TRONG TAM GIÁC”. Sáng kiến kinh nghiệm này tập trung vào các nội dung sau: Hướng dẫn học sinh tiếp cận định lý cosin, phân tích ý nghĩa, tác dụng của định lý, hệ thống bài tập áp dụng . Sáng kiến này được viết dưới dạng word gồm 10 trang. Các bạn tải về theo huớng dẫn ở dưới.
Chú ý : Bạn kích vào chữ Download ở dưới, chờ 3 giây để quảng cáo và nhìn bên phải trang web và kích vào hình    để xem và download.  
                          Download

Nguồn tin: WWW.ToanCapBa.Net